Publicerat 17 april 2019

Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener påverkas av vår livsstil, ett forskningsfält som kallas epigenetik, ökat explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum har sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget inom epigenetik kopplat till fetma och typ 2-diabetes i en reviewartikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Epigenomet påverkas av en mängd olika faktorer såsom genetiska variationer i arvsmassan, ålder, träning och kost.

Epigenetiska mekanismer kontrollerar aktiviteten i olika gener. Störningar i dessa kan leda till sjukdomar som bland annat fetma och typ 2-diabetes. Översikten summerar vilken roll förändringar i epigenetiska mönster har i kroppsvävnader som är av betydelse för ämnesomsättningen, exempelvis fettväv, skelettmuskulatur, langerhanska öar (som bland annat innehåller de insulinproducerande cellerna), lever och blod, kopplat till fetma och typ 2-diabetes.

– Epigenetik är fortfarande ett ungt forskningsfält, men vi vet idag att epigenetiska mekanismer har betydelse för sjukdomsutvecklingen. Likaså påverkas de epigenetiska mönstren av sjukdom. Variationer i arvsmassan (DNA), ålder, träning och kost bidrar också till epigenetiska variationer, säger Charlotte Ling, professor och pionjär inom fältet epigenetik och diabetes som tillsammans med forskaren Tina Rönn författat översikten.

Forskarna beskriver de senaste rönen kring epigenetik för följande kategorier:

  • Kostens betydelse
  • Fysisk aktivitet
  • Åldrande
  • Genernas betydelse
  • Kan man ärva epigenomet?
  • Hur kan epigenetik bidra till nya behandligar?

Läs den svenska sammanfattning av översiktsartikeln "Epigenetics in human obesity and type 2 diabetes"

Källa: Pressmeddelande Lunds universitet.
Foto: pixabay, Illustration: Tina Rönn