Publicerat 13 juni 2018

Rökare diagnostiseras för typ 2-diabetes 15-30 % mer än icke-rökare enligt en studie i Kina, där forskare har funnit att personer som röker har en signifikant högre risk att utveckla typ 2-diabetes.

Enligt en publicerad rapport i The Lancet är rökning en bidragande faktor för att utveckla diabetes typ 2. Sedan 1980-talet har antalet personer som diagnostiserats med typ 2-diabetes i Kina multiplicerats med 10 - med en av 10 vuxna som nu uppskattas ha sjukdomen.
Trots att fetma oftast är identifierad som en bidragande faktor för att människor diagnostiseras med typ 2-diabetes har de senaste studierna i Kina funnit att cirka 50 % av ökningen bidragit till nya diagnoser av tillståndet under de senaste decennierna.

Studier av hur andra livsstilsfaktorer, inklusive rökning, kan vara en orsak i nya fall av typ 2-diabetes har undersökts av forskare från University of Oxford, Storbritannien, Kinesiska akademin för medicinsk vetenskap och Peking University.

Under de senaste årtiondena har det skett en stor ökning av rökare i Kina, särskilt bland männen. Det beräknas att cirka två tredjedelar av kinesiska män nu röker och konsumerar 40 % av världens cigaretter.

Forskare tittade på kopplingen mellan rökning och att inte röka i en stor rikstäckande studie av 500 000 vuxna som inte hade typ 2-diabetes från 10 områden (fem städer och fem landsbygder) i Kina. Under en nioårig studie har 13 500 deltagare nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes. Forskarna fann att jämfört med personer som aldrig rökt hade vanerökare en risk för att utveckla typ 2-diabetes med 15-30 %, med beaktande av effekterna av ålder, social status, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och vikt.

Mängden cigaretter och ju tidigare en person börjat röka har också visat sig öka risken. Bland rökande män var risken att utveckla typ 2-diabetes högre hos personer som var överviktiga. Jämfört med personer som aldrig rökt mot rökare av 30 cigaretter eller mer per dag var det 30 % högre risk att utveckla typ 2-diabetes bland män med normal vikt och med en 60 % högre risk bland män som var överviktiga.
Rökare tenderade i genomsnitt att vara smalare än icke-rökare, som de trodde berodde på aptitdämpning och en förhöjd vilande metabolisk hastighet i samband med rökning. Men storrökare var mer benägna att få mer fett än feströkare eller icke-rökare, vilket ökade risken för att utveckla typ 2-diabetes.

Studieförfattare, professor Zhengming Chen, från University of Oxford, Storbritannien, säger: - Den stora risken hos rökande män att få diabetes i Kina kommer sannolikt att öka betydligt i framtida generationer, eftersom rökningen ökar, men också för att nivåerna av övervikt och fetma fortsätter att stiga bland vuxna i Kina.

Tidigare studier har visat att rökning kan öka risken för att utveckla typ 2-diabetes. Bland de som valt att sluta röka och hade slutat i mer än 5 år fanns det en liten risk för diabetes, men det kan förklaras av måttlig viktökning efter rökstopp. Studiemedförfattare, Dr Fiona Bragg, från University of Oxford, Storbritannien, säger:

- Dessa resultat är bevis på hälsofördelarna med att sluta röka, inte bara för förebyggande av cancer, luftvägs-och hjärt-kärlsjukdomar, men nu också för förebyggande av typ 2-diabetes.

Även om rökning är mycket mindre vanligt bland kvinnor i Kina, föreföll riskerna med att utveckla typ 2-diabetes i samband med rökning vara större bland kvinnor än män. Forskare trodde att detta kan förklaras delvis av större andel kroppsfett jämfört med män.

- Vi kan inte dra slutsatsen att rökning orsakar typ 2-diabetes, men oavsett detta bör rökning riktas som en viktig modifierbar livsfaktor i framtida sjukdomsförebyggande strategier, inklusive för diabetes, i Kina och på andra håll, säger studiens författare, professor Liming Li, Peking University, Kina.

Läs rapporten i The Lancet

Källa: drwf.org.uk