Publicerat 13 december 2021

Nu kan personer över 18 år som tillhör en medicinsk riskgrupp som har till exempel typ 1- och typ 2-diabetes, boka tid för en påfyllnadsdos mot Covid-19. För att kunna få påfyllnadsdosen måste det ha gått minst sex månader sedan den andra dosen.

- Det här är personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid-19 och därför bör ta en påfyllnadsdos mot Covid-19 efter sex månader för att få ett förlängt skydd, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

De medicinska riskgrupperna för svår Covid-19-sjukdom är:

  • Kronisk hjärt-och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever-och njursvikt.
  • Typ 1- och typ 2-diabetes.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.

Tid för vaccination bokas via 1177.se eller telefonnumret 0611-804 00.

Andra grupper som kan boka påfyllnadsdos
Alla över 60 år samt personer med rätt till stöd enligt LSS kan sedan förra veckan boka en påfyllnadsdos mot Covid-19. Aktuell information om vilka grupper som erbjuds en påfyllnadsdos mot Covid-19 finns på 1177.se.
- Vi kommer på sikt att erbjuda ytterligare åldersgrupper en påfyllnadsdos mot Covid-19 utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram, säger Hans Boman.

Alla över 18 år kan boka tider med kort varsel
För att minska risken för att några vaccinationstider blir obokade kommer lediga vaccinationstider under samma dag vara möjliga att boka för alla personer över 18 år som fick sin andra dos för mer än sex månader sedan.
- Dessa tider läggs ut och gäller under samma dag när det uppstår luckor. På så sätt nyttjar vi vaccinatörernas tid effektivt och får samtidigt fler vaccinerade med påfyllnadsdosen, säger Karin Sellgren, samordnare för vaccinationsarbetet.

Källa: Region Västernorrland