Publicerat 17 juni 2020

Det nya coronaviruset och Covid-19 har lett till extra stort intresse för att stödja medicinsk forskning och andra insatser mot pandemin. Karolinska Institutet (KI) har under de senaste månaderna tagit emot rekordmånga donationer från privatpersoner, stiftelser, näringsliv och organisationer. Pengarna behövs – den här forskningen är nödvändig i arbetet mot pandemin.

- Jag har aldrig upplevt något liknande. Det är uppenbart att många känner ett stort engagemang och fått upp ögonen för forskningens stora betydelse. Stödet gör att vi kan öka kunskapen om viruset och bidra till att få fram verksamma antivirala läkemedel och vaccin. Vi hoppas förstås att detta engagemang fortsätter, säger Jenny Löhr, chef för Karolinska Institutets Development Office, den verksamhet som arbetar med donationer till KI:s forskning och utbildning.

KI har under de senaste månaderna fått in närmare 100 miljoner kronor, spontant och utan att ha genomfört någon särskild kampanj. Det rör sig om allt ifrån skolklasser som ordnat insamlingar och privatpersoner som skänkt pengar på sin födelsedag till stora aktörer som donerat miljontals kronor. Att pengarna behövs och kommer till nytta råder det inga tvivel om. På kort tid har forskare, lärare och annan personal vid KI kunnat ställa om verksamheten på ett exceptionellt sätt. En mycket omfattande forskning om Covid-19 är redan igång och mer planeras. KI har också kunnat ställa om delar av laboratorieverksamheten för att öka samhällets möjligheter att testa för Covid-19. Totalt har KI nu kapacitet att analysera upp till 50 000 prover per vecka. I en intern utlysning på KI i mitten av maj identifierades omkring 115 nya covid-relaterade forskningsprojekt. Det är en satsning av historiska mått.
- Genom donationer kan vi ytterligare prioritera corona-forskningen och andra aktiviteter mot pandemin. Forskning är avgörande om vi ska kunna arbeta effektivt mot pandemin och donationer för att stödja denna forskning spelar stor roll, säger Jenny Löhr.

Samtidigt är det viktigt att också ha ett mer långsiktigt perspektiv för forskning och insatser gällande nya coronaviruset. Utveckling av läkemedel och vaccin tar lång tid och kostar stora pengar och kunskaperna om virusets egenskaper och smittspridnings effekter behöver stärkas ytterligare. Det gäller inte minst inför en andra eller kanske tredje smittspridningsvåg, men också för att samhället ska ha en bättre beredskap inför nästa pandemi.

- Vi är väldigt tacksamma för de donationer och gåvor som vi fått in till vår forskning – men behoven är fortsatt stora och ska vi lösa det här tillsammans och skapa bättre förutsättningar att kunna hantera liknande utmaningar framöver, då behövs mer resurser. Vi kan alla hjälpas åt – inga bidrag är för små, säger Jenny Löhr.

Källa: Pressmeddelande Karolinska institutet