Publicerat 10 maj 2023

Professor Tore Bengtsson vid Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag på 2 000 000 kronor av oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt ”Novel selectively targeted stimulation of the β2-adrenoceptor for the treatment of type 2 diabetes”.

Vårt syfte på stiftelsen Diabetes Wellness Sverige är att öka allmänhetens kunskaper om diabetes och att ge olika typer av stöd till diabetiker i väntan på ett fungerande botemedel samt att stödja forskningen kring diabetes. Project Grant är ett forskningsanslag som delas ut till forskningsprojekt relaterade till både typ 1- och typ 2-diabetes där stiftelsen ser störst förutsättningar för att komma ett steg närmare en lösning kring gåtan diabetes.
Tore Bengtsson arbetar i dag på Stockholms universitet och erhåller 2 000 000 för sitt projekt ” Novel selectively targeted stimulation of the β2-adrenoceptor for the treatment of type 2 diabetes.”.

Ny selektivt riktad stimulering av β2-adrenoceptorn för behandling av typ 2-diabetes.
- Typ 2-diabetes är ett växande och utmanande folkhälsoproblem över hela världen, och behandlingsalternativen för patienter med denna sjukdom är begränsade. Diabetes orsakar en stadig ökning av blodsockernivåerna, vilket forskare kallar glukos. Denna förhöjda blodsockernivå är ansvarig för utvecklingen av sjukdomen, vilket inkluderar allvarlig hjärt-kärlsjukdom, njursvikt, synproblem och, i de sena stadierna, amputationer och dödsfall. Nuvarande behandlingsalternativ inkluderar livsstilsförändringar och mediciner som hjälper kroppen att sänka glukosnivåerna i blodet. Tillgängliga behandlingar är inte alltid effektiva för att sänka blodsockernivåerna, och diabetes är fortfarande ansvarig för många dödsfall och handikapp över hela världen. I det här projektet introducerar vi ett helt nytt sätt för kroppen att kontrollera blodsockernivåerna, och vi tror att det kan revolutionera hur läkare behandlar diabetes. Vår grupp av forskare har upptäckt ett helt nytt sätt att hjälpa kroppen att sänka blodsockernivåerna. Detta nya sätt involverar ett annat sätt att stimulera en cellulär receptor som kallas β2-adrenoreceptorn (β2-AR). Vi upptäckte att med detta innovativa sätt att stimulera β2-AR kan vi kontrollera blodsockernivåerna vid experimentell diabetes och presentera ett nytt sätt att behandla typ 2-diabetes.

Viktigast av allt, baserat på vår upptäckt, associerades en grupp kemister med våra biomedicinska forskare i ett försök att utveckla en ny serie läkemedel som kan stimulera β2-AR på detta innovativa sätt som vi har upptäckt. Så vi har nu omkring 50 nya föreningar som kan sänka och kontrollera blodsockernivåerna. I detta projekt vill vi avgöra vilka föreningar som är de bästa kandidaterna för vidare läkemedelsutveckling för att behandla typ 2-diabetes hos människor och andra metabola sjukdomar. Vi har ett internationellt team av forskare (medicinare och kemister) och tillgång till de mest avancerade laboratorieanläggningarna i världen för att hjälpa oss i denna uppgift. Vi tror att vi är på gränsen till ett vetenskapligt genombrott genom att använda denna upptäckt för att behandla typ 2-diabetes.

Varför började du forska?
-
För att jag är nyfiken och alltid har fascinerats av hur kroppens metabolism fungerar.  

Varför valde du att forska inom diabetes? 
- Eftersom diabetes en av världens största sjukdomar och alla förbättringar kan hjälpa så många.

Kan du berätta mer om projektet?
- Vi har hittat en ny signalväg som kan användas för att öka sockerupptaget i muskler. Detta gör att sockerhalterna i blodet minskar.

Vad är målet med projektet? 
- Målet är att förstå hur denna signalväg kan användas för att hjälpa människor med typ 2-diabetes.

Vad har du kommit fram till gällande din tidigare forskning? 
- Hur receptorer stimulerar olika organ för att reglera metabolism. Kunskapen kan förhoppningsvis användas för att göra nya typ 2-diabetes mediciner

Hur tycker du diabetesforskningen har förändrats sedan du började forska inom diabetes? 
- Det finns fler och fler mediciner och fler olika undergrupper av typ 2 diabetes. Det är viktigt att vi förstår mer så alla kan bli hjälpta

Inom vilket område av diabetesrelaterad forskning ser du i dag den snabbaste utvecklingen och vad tror du kommer att hända inom de närmaste tio åren? 
- Det finns numera flera mediciner som minskar din aptit och därmed ger förbättringar för vissa typ 2-diabetiker och det är ett forskningsfält som ökar kraftigt. Jag tror i framtiden att det kommer fler mediciner som inte riktar sig enbart på aptit utan direkt förbättrar metabolismen och på det sättet tar bort själva orsaken till typ 2-diabetes.

Text: Ann Fogelberg
Foto: Privat