Publicerat 18 september 2019

På 55:e årsmötet för EASD, The European Association for the Study of Diabetes, som i år är i Barcelona, finns vi på Diabetes Wellness Sverige på plats. I år är det ett fullspäckat program under tiden 16-20 september med många intressanta seminarier. Bland annat presenterade Jones Ofori, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum nya forskningsresultat gällande microRNA. Kan microRNA spela en roll i framtida diabetesbehandling?

Personer med typ 2-diabetes frisätter inte tillräckligt med insulin. En bidragande faktor till detta kan vara ökade nivåer av miR-200c.
På tisdagen presenterade Jones Ofori, forskare från Lunds universitets Diabetescentrum nya forskningsresultat vid diabeteskongressen EASD i Barcelona.

Jones Ofori är ursprungligen från Ghana. År 2011 påbörjade han sin mastersutbildning i molekylärbiologi och bioteknologi vid Lunds universitet. Under sitt examensarbete i Lena Eliassons forskargrupp studerade han vilken roll microRNA har i insulinproducerande betaceller. MicroRNA är en sorts genetiskt material som man tidigare inte trodde var viktigt eftersom det inte kodar för något protein. Nu vet vi att microRNA har en viktig uppgift i cellen genom att de bidrar till regleringen av aktiviteten i flera olika gener som är av betydelse för sjukdomar som typ 2-diabetes.

Kontrollerar processer i betacellen
Under tiden som han gjorde sitt examensarbete fördjupades hans intresse för diabetesforskning och 2013 påbörjade han sin forskarutbildning i samma forskargrupp. 2017 lade han fram sin doktorsavhandling med titeln Non-coding RNAs in beta cell insulin secreation – emerging players in Type 2 Diabetes pathogenesis.

- Som en del av min avhandling fann vi att nivåerna av vissa microRNA varierade mellan betaceller från patienter med typ 2-diabetes och friska individer. Därför tror jag att microRNA påverkar och kontrollerar processer i betacellen som är viktiga vid diabetes. Vad som gör dem intressanta är att dessa microRNA kan bli måltavlor för RNA-baserad läkemedelsbehandling vid diabetes, men för att detta ska bli verklighet måste vi forska mycket mer och förstå hur microRNA fungerar.

miR200c och insulinproduktion
Under diabeteskonferensen i Barcelona presenterade Jones Ofori sina fynd i form av en poster.

- Min poster i år handlar om ett specifikt microRNA, miR200c. Vi har funnit att personer med typ 2-diabetes har mer av detta specifika micro-RNA i sina Langerhanska öar (som bland annat producerar insulin) jämfört med friska. I experiment har vi också kunnat se att dessa öar producerade mindre insulin när vi ökade nivån av miR200c i de insulinproducerande cellerna. Vi kommer att presentera några teorier om mekanismerna bakom detta. Jag tycker det är intressant eftersom personer med typ 2-diabetes inte frisätter tillräckligt med insulin. En bidragande faktor till minskad insulinfrisättning vid typ 2-diabetes kan vara ökade nivåer av miR-200c.

Att vara med på EASD varje år tycker han är viktigt eftersom det innebär en möjlighet att möta andra forskare med samma mål – att bekämpa diabetes.

- Jag tycker det är ett fantastiskt tillfälle att presentera mitt arbete och ge mitt bidrag till den växande kunskapen inom det här forskningsfältet. Det är alltid inspirerande att lyssna till världsledande talare och vad de har att säga om olika aspekter på diabetesforskning, plus att det håller mig uppdaterad om trender och ämnen i mitt eget fält.

Källa: Sara Liedholm, Diabetesportalen

European Association for the Study of Diabetes, EASD, är en ideell medicinsk vetenskaplig förening som grundades 1965 där huvudkontoret är baserat i Düsseldorf, Tyskland. Föreningens mål är att uppmuntra och stödja forskning inom diabetes, sprida kunskap och att underlätta dess tillämpning.

EASD är ett av de största nätverken i världen med över fler än 5 000 aktiva medlemmar från över 100 länder över hela världen.
Medlemskapet är öppet för forskare, läkare, studenter, stipendiater, hälso- och sjukvårdspersonal samt sjuksköterskor från hela världen som är intresserade av diabetes eller relaterade sjukdomar.

Varje år håller EASD sitt årsmöte i en europeisk stad med fler än 15 000 delegater från över 130 länder som deltar. Det vetenskapliga programmet innehåller mer än 1 200 föredrag och presentationer om de senaste resultaten inom diabetesforskning av ledande experter på området.

Föreningen delar ut fem stora priser varje år: Camillo Golgi-priset, Claude Bernard-priset, Minkowski-priset, Albert Renold-priset och EASD-Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence, där mottagarna av dessa priser håller en föreläsning på årsmötet.
Forskarutbildning.

Föreningen deltar aktivt i forskarutbildningen genom att organisera innovativa kliniska kurser över hela Europa samt att årligen organisera en EASD Scientists Training Course och en Robert Turner Clinical Research Course.