Publicerat 16 mars 2022

Barndiabetesregistret ansvarar för att kartlägga status för diagnoser och behandling av barndiabetes i Norge. Nu slår de larm om att barn läggs in på sjukhus med syraförgiftning.

Varje år får cirka 450 barn diagnosen typ 1-diabetes här i Norge. Alla barn som får diagnosen typ 1-diabetes läggs in på sjukhus när sjukdomen upptäcks. Ofta kan barn ha sjukdomen under lång tid innan de kan ställas en korrekt diagnos. Då finns det alltid en risk att de kan få diabetisk ketoacidos eller syraförgiftning innan de vårdas på sjukhus. Syraförgiftning är ett tillstånd som kännetecknas av ökad urinering, törst och viktminskning, ofta även illamående och andningssvårigheter. Allvarlig syraförgiftning kan också leda till minskat medvetande eller koma.
År 2020 hade hela 28,4 procent av alla barn med nyupptäckt diabetes syraförgiftning när diagnosen ställdes, enligt siffror från Barndiabetesregistrets årsredovisning.

Slår larm
- Eventuell syraförgiftning är en möjlig hjärnskada, säger Torild Skriverhaug som leder Barndiabetesregistret till Dagens Medisin.
- Sjukvården borde larmas inför de här siffrorna! Det är så många barn som får diagnosen diabetes i Norge varje år, att det är viktigt att både vårdpersonal och befolkningen känner till symptomen så att det går att fånga upp barnen INNAN sjukdomen utvecklas till syraförgiftning.
- Allmänläkare och andra läkare ska känna till symptomen och veta att syraförgiftningar kan gå fort. Skrivarhaug vill betona allvaret.
- Det här är en akut diagnos. Om en undersökning visar på hög blodsockernivå ska barnet omedelbart läggas in på sjukhus. Du bör inte vänta till nästa dag med att kontrollera ditt blodsocker igen.

Stor ökning av diabetes
Under 2020 fick rekordmånga barn och unga diagnosen diabetes. Totalt har Barndiabetesregistret registrerat 467 nya barn och ungdomar med typ 1-diabetes, 11 med typ 2-diabetes och 6 med MODY (monogen diabetes). Även om man ser till diagnosen i förhållande till befolkningen har diabetes ökat. Diagnosen av typ 1-diabetes i åldersgruppen 0-14 år ökade från 38 per 100 000 personer 2019 till 43 år 2020, men här är det några stora skillnader från län till län.
Samtidigt visar rapporten på en positiv trend med lägre HbA1c-mätningar vid de årliga kontrollerna. Den nationella genomsnittliga HbA1c-nivån har sjunkit från 59,6 mmol/ml till 57,3 mmol/ml och förbättringen gäller oavsett kön och åldersgrupp. Barndiabetesregistret räknar med att detta kommer att få en stor och positiv betydelse för denna patientgrupp i form av minskad risk för komplikationer i vuxen ålder.

Norge i världstoppen
Norge ligger i världstoppen när det gäller förekomsten av typ 1-diabetes som diagnostiserats före 15 års ålder. Typ 1-diabetes är en sjukdom som gör att kroppen förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, men vi vet fortfarande inte vad som utlöser sjukdomen. Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Norge, och det är en livslång sjukdom som kan orsaka allvarliga komplikationer och leda till minskad livskvalitet och för tidig död.

Källa: diabeteswellness.no