Publicerat 25 mars 2022

En ny stor studie visar att personer som det senaste året tillfrisknat från Covid-19 har 40 procent större risk att diagnosticeras med diabetes än personer som inte haft Covid-19.

 

En studie visar på mer bevis för att Covid-19 ökar risken att utveckla diabetes och andra kardiometabola sjukdomar.
I en ny stor studie, som publicerats i tidskriften The Lancet, har forskare funnit att personer som det senaste året tillfrisknat från Covid-19 hade en 40 procent större risk att diagnosticeras med diabetes än personer som inte haft Covid-19.

Enligt studiens författare leder den ökade risken till att 1 procent av dem som haft Covid-19 utvecklar diabetes som de annars inte skulle ha utvecklat, vilket innebär att vi kan få miljontals nya fall av diabetes världen över, det skriver The Wall Street Journal.

Ny typ av diabetes
De flesta personer i studien med diabetes diagnosticerades med typ 2-diabetes och inte typ 1. En del forskare tror att Covid-19 kan utlösa en helt ny typ av diabetes där vissa celler av misstag börjar höja blodsockernivåerna istället för sänka dem.

Studien ger också ytterligare bevis för att Covid-19 ger en ökad risk för kardiometabola sjukdomar som hjärt- och njurkomplikationer. När människor tänker på långvariga symptom efter Covid-19 är det ofta sådant som kognitiva problem, trötthet eller andnöd de tänker på, men enligt forskare finns det troligtvis fler typer av postcovid.

Postcovid med kardiometabola problem
En typ av postcovid är kardiometabola problem. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 464 miljoner människor hittills har haft Covid-19 så även om det är små procentandelar av alla som haft sjukdomen som drabbas av långvariga komplikationer är det betydande.

Ziyad Al-Aly är den som ledde studien, han är chef för forskning och utveckling vid VA St. Louis Health Care System och klinisk epidemiolog vid Washington University i St Louis. Han säger att forskarna får mer och mer bevis för att det inte bara är andningsproblem, hjärndimma eller trötthet som kan drabba människor efter en Covid-19-infektion.

Nyligen har dr. Ziyad Al-Alys forskarteam publicerat studier om riskerna efter Covid-19, en studie visade på högre risk att utveckla hjärtproblem, inklusive hjärtinfarkt och stroke. En annan studie visade att personer som haft Covid-19, sex månader efter sjukdomen fortfarande var mer benägna att ha njurskador eller nedsatt njurfunktion.

Källa: Dagens PS/Annika Hjerpe