Publicerat 17 september 2020

Personer med typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar skulle kunna leva längre genom att vara mer fysiskt aktiva.

Personer med långvariga hälsotillstånd, inklusive typ 2-diabetes, kan öka sin förväntade livslängd genom att träna, enligt en studie.
Studien tros vara den första i sitt slag som undersöker påverkan på överlevnaden för personer med två eller flera långvariga hälsotillstånd, särskilt typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, angina, eller perifer kärlsjukdom i kombination med depression.
I en publicerad rapport av forskare vid University of Leicester i The Journal of Internal Medicine sa man att träning ökar livslängden för människor med flera hälsotillstånd - även om det inte har samma fördel för de med depression.
Personer med flera hälsotillstånd har en högre prevalens av depression, och även om denna länk är välkänd, förbises det ofta eftersom enskilda sjukdomar prioriteras mer.

Forskningsteamet tittade på UK Biobank-siffror på ca 500 000 deltagare rekryterade mellan 2006 och 2010. Forskare fann att studiedeltagare med kombinationen av diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression hade den största minskningen av livslängden, 9,1 år kortare i genomsnitt vid 45 års ålder och 7,7 år kortare vid 65 års ålder, jämfört med människor utan några av dessa hälsotillstånd.

Men forskarteamet fann också att fysiskt aktiva 45-åringar som slutförde de rekommenderade nivåerna på 150 minuters måttlig aktivitet, eller 75 minuters hög intensitet i veckan, eller en kombination av båda, var förknippade med 2,3 års ökad livslängd jämfört med att vara inaktiv hos deltagare med typ 2-diabetes.
Eller 2,3 års ökad livslängd för hjärt-kärlsjukdom; 2,2 för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom; och 1,6 för inget hälsotillstånd.

Ökad fysisk aktivitet och ökad livslängd visade emellertid inte vara signifikant hos deltagarna i studien med depression eller depression i kombination med kardiometaboliska tillstånd. Ett liknande mönster hittades vid 65 år.
Forskare drog slutsatsen: "Att möta den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet var förknippad med en längre livslängd hos personer med kardiometabolisk multimorbiditet men inte hos de med depression."
- Även om det inte är lätt att ändra livsstilsbeteenden för dem som har diabetes och hjärt-kärlsjukdom, kan måttlig till kraftig fysisk aktivitet på fritiden ge en säker möjlighet att ägna sig åt roligt, sällskapligt och lågkostnadsterapi, som kan påverka patienter positivt, säger forskaren Yogini Chudasama, doktorand i epidemiologi.
"För dem som arbetar med depression eller depression i kombination med kardiometabolisk multimorbiditet krävs ytterligare forskning."
Studien finansierades av NIHR Applied Research Collaboration (ARC) East Midlands.

- Med tanke på de ökande utmaningarna med multimorbiditet har vår studie viktiga konsekvenser för folkhälsa och för den framtida forskningen hos personer med både fysiska och psykiska sjukdomar, säger professor Kamlesh Khunti, chef för ARC East Midlands och professor i primärvård, diabetes och vaskulärmedicin vid University of Leicester och National ARC Lead för multimorbiditetstema.

Källa: drwf.org.uk

SVT Nyheter gjorde en efterforskning gällande Hazdafolkets hälsa om det kunde vara hälsosammare att sitta på huk än att tillbringa dagen på en kontorsstol? Ja, menar amerikanska forskare som jämfört folkgruppen Hadza med västerlänningars vardag.

När de amerikanska forskarna Herman Pontzer och Brian Woods började studera Hadzafolket i Tanzania, som lever på ett sätt som kan liknas vid livsstilen hos jägar- och samlarsamhällen, var det för att försöka ta reda på vad i deras livsstil som gjorde dem så friska.

De drabbas sällan av typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, de är viktstabila hela livet och ofta i bra fysiskt skick även efter 60 års ålder. Forskarna har sedan dess mätt hur mycket de rör sig per dag och undersökt energiförbrukningen, studerat deras mathållning och vanor på alla möjliga olika sätt på jakt efter friskfaktorer.
Ett av de mer oväntade undersökningsområdena handlar om hur Hadza sitter. På huk, på marken eller inte alls, visar det sig. Och det borde vi också göra, tycker Brian Woods, University of California. Han tror att Hadzas vardagsaktiva liv är nyckeln till den goda hälsan.
– Det är bättre med varierande rörelse, att hålla sig aktiv hela dagen, än att sitta på en stol under många timmar och sedan träna stenhårt på gymmet en stund, menar han.

Källa: SVT Nyheter