Publicerat 20 maj 2022

Filip Ottosson tar ut metaboliter ur prover med blodplasma. Studierna har visat att normalviktiga individer kan ha överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning och ökad risk för typ 2-diabetes. Foto: Petra Olsson

Fetma och övervikt innebär en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes, men normalviktiga får också sjukdomen. Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att det går att identifiera individer med normal vikt som är i riskzonen genom att mäta BMI på ett nytt sätt. De har kartlagt överviktsliknande förändringar i ämnesomsättningen som kan kopplas till en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes kan kopplas till att människor rör för lite på sig och blir överviktiga. Omkring 20 procent av patienter med sjukdomen är normalviktiga, och det är viktigt att identifiera vilka individer med ett normalt BMI som är i riskzonen att få typ 2-diabetes. En tidig upptäckt kan minska risken för vanliga komplikationer vid diabetes, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och njursjukdom. Ett internationellt forskarlag har undersökt om det går att hitta normalviktiga personer med ökad risk genom att mäta nivåerna av några av de metaboliter som är viktiga för ämnesomsättningen.
– I vår studie har vi identifierat en grupp individer som har ett normalt BMI, men som trots detta har överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning, säger Filip Ottosson*, korresponderande författare för studien, som har publicerats i Diabetes Care. 


Filip Ottosson, forskare i metabolomik vid Statens serum institut (SSI) och knuten till Lunds universitet

Mätte metaboliter
Forskarna har mätt förekomsten av 108 olika sorters metaboliter som är kopplade till insjuknande i diabetes i blodprover hos 7663 deltagare i tre olika befolkningsstudier i Sverige och Italien. Deltagarna placerades i fem olika grupper beroende på deras metaboliska BMI. Personer med ett metaboliskt BMI som var fem BMI-enheter högre än deras vanliga BMI studerades särskilt ingående. Gruppen hade två gånger så stor risk att få typ 2-diabetes jämfört med individer som hade ett normalt BMI baserat på både vikt och ämnesomsättningen. 

– Vi hoppas att forskningen kan användas för att identifiera människor med en dold risk att utveckla sjukdomen. Om vi kan fånga upp de här personerna innan sjukdomen bryter ut kan vi sätta in förebyggande åtgärder. Det skulle kunna spara stora kostnader för samhället eftersom typ 2-diabetes ofta leder till olika typer av komplikationer, säger Olle Melander, professor i internmedicin verksam vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och medförfattare till studien.

Förebyggande åtgärder
Forskarna har använt sig av maskininlärningsmetoder för att gruppera deltagare med olika metaboliska profiler och för att räkna ut risken för ett insjuknande. De följde upp vilka grupper som utvecklade typ 2-diabetes i befolkningsstudien Malmö kost cancer (MKC), där deltagare har följts under 20 år. Resultaten behöver bekräftas i en annan befolkningsstudie med liknande uppföljningstid och det behövs även studier som undersöker fler metaboliter. 

– Det här kan bli ett nytt sätt att screena för typ 2-diabetes och sätta in förebyggande åtgärder hos normalviktiga människor som är i riskzonen att få sjukdomen. Gruppen är inte hjälpt av att gå ner i vikt utan kan behöva andra åtgärder. På längre sikt är det möjligt att vi kan utveckla läkemedel som kan bidra till att sänka nivåerna för vissa metaboliter, säger Filip Ottosson, forskare inom metabolomik.

*Filip Ottosson genomförde arbetet när han var anställd vid Lunds universitet och knuten till Statens serum institut i Danmark. Nu är han anställd vid Statens serum institut, men fortsatt affilierad till Lunds universitet genom pågående forskningsprojekt i samarbete med professor Olle Melander samt handledaruppdrag för doktorand.

BMI på två sätt
BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten och används för att definiera fetma och övervikt. BMI står för body mass index (BMI). Ditt BMI kan visa om du väger för lite, är normalviktig eller har fetma.
Forskarna bakom studien i Diabetes Care har utvecklat ett BMI baserat på ämnesomsättningen. De har valt ut 108 metaboliter som kan kopplas till typ 2-diabetes och mätt nivåerna i deltagare från tre olika befolkningsstudier. Deltagare placerades i fem olika grupper beroende på hur deras metaboliska BMI förhöll sig till deras BMI som är baserat på vikt och längd.

De fem grupperna:

  • Individer med ett normalt BMI i förhållande till längd, vikt och ämnesomsättning.
  • Överviktiga individer kopplat till vikt, längd och ämnesomsättning.
  • Feta individer i förhållande till vikt, längd och ämnesomsättning.
  • Individer med ett normalt BMI kopplat till längd och vikt, men med överviktsliknande förändringar i sin ämnesomsättning.
  • Individer med ett metaboliskt BMI som var lägre än deras BMI baserat på vikt och längd. 

Fakta om studien
Forskningsområde: Epidemiologisk forskning
Typ av publicering: Peer review-granskad publikation
Studiedesign: Kvantitativ studie, forskarinitierad studie, registerbaserad studie, statistiska samband 
Observationsstudie: Prospektiv, kohortstudie
Antal grupper i studien: 5
Antal patienter i studien: 7663
Patientgrupper: Friska frivilliga

Länk till studien i Diabetes Care

Källa: Diabetesportalen/Petra Olsson