Publicerat 29 januari 2024

Barn med typ 1-diabetes får sämre resultat i skolan och anmälningarna till DO om bristande stöd har ökat de senaste åren. Detta trots att skolans ansvar är tydligt och en enkel och gratis utbildning finns tillgänglig. Som rektor och skolpersonal kan du göra livsviktig skillnad för dessa barn!

Typ 1-diabetes kräver omfattande egenvård som enligt lag är skolans ansvar under skoltid. Bristande kunskap och stöd är på kort sikt förenat med livsfara och leder på längre sikt till sämre studieresultat, mental ohälsa och diskriminering i samhället.

Studier visar att elever med typ 1-diabetes går ut årskurs 9 med lägre betyg än sina friska klasskompisar. Något som följer med upp i vuxen ålder och avspeglas i lägre inkomst än för genomsnittet som lever utan sjukdomen. En stor anledning till detta är bristande kunskap och stöd.

Med rätt stöd och förutsättningar ges elever med typ 1-diabetes samma möjligheter att nå sin fulla potential som andra elever. Hur väl behandlingen sköts får direkt påverkan på skolresultatet då både för lågt och för högt blodsocker ger koncentrationssvårigheter och försvårar inlärningen.
I dag saknar många av de rektorer och huvudmän som fattar beslut om stödinsatser den grundläggande kunskap de behöver om typ 1-diabetes för att förstå konsekvenserna av de beslut de tar för dessa barn.

Utbildning i typ 1-diabetes är väl investerad tid då det i de allra flesta skolorna någon gång kommer gå ett barn med typ 1 diabetes. Dessutom kan en elev, eller anställd, insjukna när som helst. Med mer kunskap ute i skolorna om symptom på typ 1-diabetes skulle många slippa bli livshotande sjuka.

Vi vet självklart att skolans personal är under stor press och har en hög arbetsbörda. Men samtidigt har de en unik möjlighet att göra skillnad för sina elever med olika funktionsnedsättningar och att bidra till att förändra samhällets syn på dessa. Därför har vi tagit fram en gratis digital utbildning vars första steg inte tar mer än 20 min att genomföra. Den korta utbildningsinsatsen kan förändra statistiken och skapa en bättre framtid för dessa barn och ungdomar - var med!

Läs mer om utbildningen T1D-säker skola på www.t1dsäker.se

Kort om typ 1-diabetes
Varje år insjuknar drygt 950 barn och minst lika många vuxna i typ 1-diabetes i Sverige. Antalet som insjuknar ökar för varje år och man vet inte varför. Totalt lever drygt 55 000 personer i Sverige, både barn och vuxna, med den kroniska sjukdomen typ 1-diabetes. Det är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar attackerar de egna vävnaderna. Vid typ 1-diabetes angrips de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan producera insulin. Utan insulin kan vi inte leva vilket innebär att personer med typ 1-diabetes själva måste tillföra insulin via insulinpenna eller insulinpump, vid varje måltid, varje dag, livet ut

Källa: Pressmeddelande Together Against Diabetes 1