Publicerat 4 april 2024

Typ 1-diabetes, ett kroniskt tillstånd som drabbar miljontals unga människor världen över, drabbar även vuxna. Så mycket som hälften av alla fall diagnostiseras i vuxen ålder, och det finns ett behov av att förstå vilka faktorer som bidrar till utvecklingen av typ 1-diabetes hos vuxna. En ny studie vid Karolinska Institutet ger nu nya insikter om sjukdomens utveckling hos vuxna. Resultaten presenteras i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Forskningen, som utfördes vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet baserades på data från över 2,8 miljoner individer, och syftet var att jämföra ärftligheten för typ 1-diabetes hos vuxna och barn. Resultaten visar att risken ökar betydligt om man har en förstagradssläkting med sjukdomen, samt att risken är högre om släktingen utvecklade diabetes tidigt. Generellt sett är ärftligheten lägre för typ 1-diabetes hos vuxna än hos barn.  

Yuxia Wei, doktorand vid Institutet för miljömedicin och försteförfattare, konstaterar: 
- Vår studie ger nya insikter om orsakerna till typ 1-diabetes hos vuxna. Den lägre ärftligheten hos vuxna tyder på att miljöfaktorer spelar en större roll för sjukdomsutvecklingen hos vuxna än hos barn.

Implikationer för framtida forskning och interventioner
Studien understryker behovet av ytterligare forskning för att identifiera miljöfaktorer som bidrar till typ 1-diabetes hos vuxna. 
- Att förstå dessa faktorer är avgörande för att kunna utveckla riktade insatser för att förhindra att sjukdomen utvecklas, tillägger Sofia Carlsson, universitetslektor vid Institutet för miljömedicin.  

Studien finansieras av Vetenskapsrådet, FORTE, Diabetesfonden och China Scholarship Council.

Publication
Familial aggregation and heritability of childhood-onset and adult-onset type 1 diabetes: a Swedish register-based cohort study
Yuxia Wei, Shengxin Liu, Tomas Andersson, Maria Feychting, Ralf Kuja-Halkola, Sofia Carlsson
Lancet Diabetes & Endocrinology
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00068-8

Källa: Karolinska Institutet