Publicerat 4 maj 2020

Det vetenskapliga underlaget för att ge kostråd vid typ 2-diabetes är bräckligt, enligt Socialstyrelsen. Forskare vid Karolinska Institutet ska nu delta i det största projektet någonsin i Europa kring kost vid typ 2-diabetes, med målet att hitta effektiva kostbehandlingar som kan reversera typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes ökar risken för en rad sjukdomar, bland annat hjärt- kärlsjukdom och stroke.

Skandia har beslutat att stötta de svenska forskarna med totalt 4,5 miljoner kronor och Kostfondens vetenskapliga råd har beslutat att satsa 4 miljoner kronor i projektet. Vi är väldigt glada och tacksamma att vi får dessa anslag säger Neda Rajamand Ekberg, forskare vid gruppen Tillväxt och metabolism, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och överläkare vid Centrum för diabetes i Region Stockholm, som kommer att leda den svenska delen av den europeiska multicenterstudien.

Extrem kalorirestriktion kontra strikt lågkolhydratkost
- I den här studien vill vi jämföra två olika kostbehandlingar för typ 2-diabetes. Det ena är en extrem kalorirestriktion beståendes av pulverdiet under tre månader, följt av antingen en lågfettkost eller lågkolhydratkost under tolv månader. Tidigare studier har visat att pulverkosten som leder till viktminskning på mer än 15 kilo kan reversera typ 2-diabetes hos hälften av patienter som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes. Men för många är det svårt att uppnå en viktnedgång på 15 kilo. Därför behöver vi hitta fler behandlingar som kan ge ett normalt blodsockervärde, säger Neda Rajamand Ekberg.

Den andra dieten är en strikt lågkolhydratkost. Deltagarna kommer att få äta hur mycket de vill, men ska under de tre första månaderna begränsa den dagliga mängden kolhydrater till maximalt 30 gram. Sedan får de börja äta lite mera kolhydrater, maximalt 30–80 gram per dag. Ett antal studier visar att en lågkolhydratkost kan sänka blodsockret och medicinbehovet vid typ 2-diabetes, men det finns ingen studie som undersöker om det kan vara lika bra eller till och med bättre än en kraftig viktnedgång.

- Nu vill vi undersöka om en strikt lågkolhydratkost kan ge samma goda eller bättre effekt som kalorirestriktion som leder till viktnedgång. En lågkolhydratkost kan också sänka blodsockret hos deltagare som har svårt att gå ner i vikt. Vi ska också undersöka hur de olika kostbehandlingarna påverka de mekanismer i kroppen som orsakar typ 2-diabetes. 

Källa: Karolinska institutet