Publicerat 17 april 2020

Genom en ny enkät vill forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor.

På CTF pågår forskning om utveckling av digitala tjänster inom handel och besöksnäring samt inom hälso- och sjukvård. I en ny enkätstudie ska forskare undersöka hur människors vanor och beteende förändras på grund av corona. Vilka nya vanor uppstår och vilka man vill fortsätta med även efter krisen, samt vilka gamla vanor som är omöjliga att upprätthålla med hjälp av digital teknik och som man vill återuppta när krisen är över.
- Ny teknik gör det möjligt för oss behålla vanor som till exempel att fika med nära och kära, ha möten med kollegor och träffa en doktor - även om det sker digitalt via nätet. Allt är dock inte genomförbart med ny teknik, som till exempel att umgås med andra människor i fysiska miljöer, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi. Vi vill få mer kunskap om vad som är värt att satsa på när det gäller digitaliserade tjänster och vilken betydelse fysiska platser, som till exempel butiker eller museer, har.

Syftet med studien är att få mer kunskap om utvecklingen av digitaliserade tjänster med användarens behov i fokus. Resultaten ska användas i fortsatt forskning kring digitalisering för att få ökad kunskap om vad som är värt att digitalisera, och investera tid och pengar i. Kunskap som i sin tur kan komma näringsliv och offentlig sektor till nytta i sitt arbete med att utveckla digitala tjänster som möter användarens behov.
- Coronaepidemin påverkar oss alla. Restriktioner som social distansering och hemkarantän begränsar vår rörlighet och tvingar oss människor att göra saker på nya sätt och detta vill vi lära oss mer om. Nu har vi en unik möjlighet att fånga upp människors faktiska beteenden och upplevelser i realtid, avslutar Erik Wästlund.

Länk till enkäten.

Källa: Service Research Center