Publicerat 10 januari 2022

I dag lever 537 miljoner vuxna människor med diabetes. Det är 74 miljoner fler än för två år sedan, enligt en ny rapport från Internationella Diabetesfederationen (IDF). Merparten av världens diabetiker finns i låg- eller medelinkomstländer.

Den kontinuerliga ökningen av personer med typ 1- och typ 2-diabetes fortsätter, enligt den globala genomgången som Internationella Diabetesfederationen (IDF) gör vartannat år. I december publicerade IDF den tionde upplagan av Diabetes atlas.

Den första upplagan gavs ut för 20 år sedan och sedan dess har diabetes i åldrarna 20 och 79 år mer än tredubblats från ungefär 151 miljoner till 537 miljoner, enligt rapporten. Drygt 90 procent av alla som har sjukdomen har typ 2-diabetes.

Enligt IDF:s prognos kommer det fortsatt att vara fattiga regioner som södra och mellersta Afrika som drabbas hårdast. 

Diabetes står för ungefär vart tionde dödsfall i världen och nästan hälften av dödsfallen sker bland personer yngre än 60 år. Det är framför allt hjärt- och kärlsjukdomar som skördar liv bland diabetikerna. Brist på insulin, försenade diagnoser eller felaktiga diagnoser ligger bakom många av dödsfallen.

Årets rapport bekräftar att diabetes är den snabbast växande folksjukdomen i världen. Andrew Boulton, ordförande för IDF, skriver i sitt förord: 
”Jag önskar att jag kunde säga att insulinet, hundra år efter upptäckten, nu är tillgängligt för alla som behöver det för att överleva. Men det kan jag tyvärr inte säga.”
- Diabetes måste tas på allvar, inte bara av de som lever med diabetes, eller som har stor risk att insjukna. Även beslutsfattare och vårdpersonal måste inse allvaret.
 
Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki

Antalet personer (20-79 år) med diabetes år 2019 och 2021 och uppskattad ökning t o m år 2045

Världen

2019: 463 miljoner
2021: 537 miljoner
2045: 783 miljoner

Nordamerika och Karibien 
2019: 48 miljoner
2021: 51 miljoner 
2045: 63 miljoner

Europa
2019: 59 miljoner
2021: 61 miljoner
2045: 69 miljoner

Västra Stilla havet
2019: 163 miljoner
2021: 206 miljoner 
2045: 260 miljoner

Syd- och Centralamerika 
2019: 32 miljoner
2021: 32 miljoner 
2045: 49 miljoner

Afrika
2019: 19 miljoner
2021: 24 miljoner 
2045: 55 miljoner

Mellanöstern och norra Afrika
2019: 55 miljoner
2021: 73 miljoner 
2045: 136 miljoner

Sydöstra Asien
2019: 88 miljoner
2021: 90 miljoner 
2045: 152 miljoner

Källa: Diabetes atlas