Publicerat 25 augusti 2023

Mikrobiom DX-bolaget Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") meddelar att en vetenskaplig artikel nyligen har publicerats i den medicinska tidskriften BMC Endocrine Disorders, som visar lovande resultat av att använda mikrobiota som ett verktyg för riskprediktion av diabetessjukdom i ett tidigt skede. Artikeln med titeln "EXPLORING THE GUT MICROBIOTA IN PATIENTS WITH PRE-DIABETES AND TREATMENT NAÏVE DIABETES TYPE 2 - A PILOT STUDY", skriven av forskare vid GA, visar styrkan i GA:s forskningsportfölj och understryker potentialen för att utvidga användningen av GA-map® testplattform till sjukdomsområdet typ 2-diabetes.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"Vi är mycket glada över att kunna meddela att vår studie "Exploring the gut microbiota in patients with pre-diabetes and treatment naïve diabetes type 2 - a pilot study" har accepterats för publicering i BMC Endocrine Disorders. Diabetes drabbar 11,3% og 6,2% av befolkningen i USA och EU och det är av största vikt att dessa patienter får diagnostiska verktyg som kan förutsäga sannolikheten för ett diabetesförlopp. Artikelns godkännande understryker ytterligare styrkan i GA:s forskningsverksamhet inom mikrobiomområdet och utökar potentiellt områdena för mikrobiotatestning."

Publikationen sammanfattar de lovande resultaten för användningen av mikrobiota som ett verktyg för att förutsäga risken för att utveckla en diabetessjukdom i ett tidigt skede. Den nya publikationen, skriven av forskare vid GA, dokumenterar styrkan i GA:s forskningsportföljen och utökar användningen av testplattformen GA-map® till sjukdomsområdet typ 2-diabetes. Enligt WHO har cirka 96 miljoner människor i åldern 18 år eller äldre prediabetes enbart i USA (38,0% av den vuxna amerikanska befolkningen). I Europa lider omkring 40 miljoner människor i åldern 18 år och uppåt av prediabetes. Att ta itu med prediabetes innan den utvecklas till typ 2-diabetes är därför mycket fördelaktigt för både patienter och hälsoekonomi, vilket understryker behovet och vikten av exakta och validerade mikrobiomdiagnostikverktyg som GA-map®.

Om publikationen
Artikeln "Exploring the gut microbiota in patients with pre-diabetes and treatment naïve diabetes type 2 - a pilot study" godkändes för publicering i BMC Endocrine Disorders den 21 augusti 2023. I denna studie var syftet att söka efter tarmbakterier som kan skilja individer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes från friska individer. Minst 13 olika bakterier identifierades som kandidater för att utveckla ett sådant prediktivt test, vilket representerar skillnader i förekomsten av bakterier som producerar kortkedjiga fettsyror (SCFA) och en ökning av typiska inflammationsassocierade eller potentiellt proinflammatoriska eller opportunistiska bakterier, som kan bidra till de variationer i mikrobiotan som skiljer patienter med typ 2-diabetes från friska försökspersoner.

För mer information om publikationen:
https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12902-023-01432-0

WHO 2023: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Källa: Genetic Analysis AS