Publicerat 17 maj 2024

Antalet personer med hög risk att få typ 2-diabetes stiger i höjden och kan leda till en "diabeteskris" om inget görs, har diabetesfonden sagt i en ny informationskampanj i Nederländerna.

Långtidsforskning vid Maastricht University har visat att över 1,4 miljoner människor mellan 40 och 75 år har prediabetes, 300 000 fler än 2018.

Cirka 1,1 miljoner människor i Nederländerna har redan diabetes och de höga siffrorna som nämns i forskningen kan innebära en årlig ökning med 200 000 fall under de kommande åren, säger diabetesfondsdirektören Diena Halberstma till TV-sändaren NOS.

Typ 2-diabetes, som kännetecknas av kroppens oförmåga att producera insulin, kan orsaka skador på hjärta, njurar och ögon om den inte behandlas. Fetma, brist på motion, ohälsosam kost, rökning och hög ålder är bland de främsta orsakerna.

Människor som är överviktiga löper sex gånger så stor risk att utveckla diabetes, visade forskningen. Ett av åtta barn är också överviktiga och riskerar att drabbas av sjukdomen.

De vanligaste symtomen på typ 2-diabetes är törst, trötthet och ögonproblem, såsom en brännande känsla eller dimsyn.

- Den nya kampanjen inkluderar ett diabetesrisktest. Tidig diagnos av sjukdomen kan begränsa skadan och förhindra att sjukdomen utvecklas. Vi vill hitta dessa människor tidigare så att vi kan stödja dem med personliga livsstilsrekommendationer, fortsätter Halbertsma.

Diabetesfonden uppmanar också regeringen att främja hälsosammare val i snabbköpet genom att sänka skatten på frukt och grönsaker och uppmuntra livsmedelsindustrin att sänka mängden fett, socker och salt i produkter.

Maastricht University undersöker också hur socialekonomiska faktorer påverkar utvecklingen av diabetes. Tidigare forskning har redan visat att personer med låga inkomster löper dubbelt så stor risk att utveckla sjukdomarna, och att mer självständighet i arbetet, till exempel när de ska ta pauser, kommer att hjälpa hälsan.

Källa: dutchnews.nl