Publicerat 16 februari 2021

På Capio Ögon Globen utförs ögonbottenfotografering av patienter med diabetes, s k diabetesscreening. Dessa patienter har sedan hösten 2020 erbjudits att delta i en studie som Karolinska Universitetssjukhuset driver i syfte att ta reda på om patienten även lider av fettlever.

Studien som genomförs av Capio Ögon och Karolinska Universitetssjukhuset påbörjades i oktober 2020. Målet är att studien ska omfatta 1 000 patienter, och pågår tills antalet patienter är rekryterade.

Bakgrunden till att Capio och Karolinska Universitetssjukhuset startade denna studie är att minst hälften av alla patienter med typ 2-diabetes har fettlever. Fettlever upptäcks inte av patienten själv då det inte ger några symtom i tidigt skede, men kan i värsta fall leda till skrumplever eller levercancer. Behandling av fettlever görs i dag genom ändring av kost- och levnadsvanor samt genom motion och minskat kaloriintag, vilket är relativt enkelt. Sannolikt kommer det inom en snar framtid också att finnas läkemedel riktade specifikt mot fettlever.

Patienter som idag kommer till Capio Ögon Globen informeras om möjligheten att delta i studien. De som tackar ja genomgår en ultraljudsundersökning av levern direkt på Capio Ögon Globen, där man genast kan se om patienten har fettlever eller skrumplever. I de fall där mer avancerad sjukdom inte kan uteslutas fortsätter patienten sin undersökning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

-Vi på Capio Ögon tycker att det är mycket lärorikt och spännande att få vara en del av den här studien och initiera ett samarbete mellan Capio Ögon och Karolinska Universitetssjukhuset. Med hänsyn till vilken nytta denna studie kan leda till är vi glada till att få vara med och bidra till forskning och bättre vård för våra patienter säger Catarina Davour, Verksamhetschef på Capio Ögon Globen.

De flesta som hittills undersökts på Capio Ögon Globen har tackat ja till att medverka i studien och på så sätt fått möjlighet att få en dold sjukdom upptäckt. Ögonbottenfotografering ingår inom det avtal som Capio Ögon Globen har med Region Stockholm.

Källa: Pressmeddelande Capio

Läs även 
Ligger du i riskzonen för fettleversjukdom, icke alkoholrelaterad?