Publicerat 4 juni 2020

En metod som snabbt och lätt ska upptäcka diabetesneuropati, nervskador orsakade av förhöjt blodsocker, är under utveckling. Målet är att identifiera individer i riskzonen så att man tidigt kan sätta in behandling för att förhindra – eller till och med vända på – utvecklingen.

Neuropati är en diagnos som är svår att ställa. Den omfattar många olika sorters nerver, kan komma till uttryck på flera olika sätt och i olika kroppsdelar. Diabetesneuropati kan drabba individer som haft diabetes under en längre tid och ungefär en tredjedel av alla diabetespatienter med neuropati har otäcka smärtor.
- Smärtan känns oftast som en brännande eller svidande smärta i båda benen. Andra delar av kroppen kan också drabbas även om det är mer sällsynt. Smärtan är ofta värre på natten, säger Eero Lindholm, forskare vid Lunds universitet och överläkare i endokrinologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

För att upptäcka nervskador i ett tidigt skede undersöks därför fötterna regelbundet som en del av diabetesvården. Vid undersökningen testar man patientens känslighet för vibrationer och tryck med olika redskap.

Vibrationer mäter nervkänsligheten
Eero Lindholm har under de senaste åren studerat nervkänsligheten i fötterna hos diabetespatienter med hjälp av så kallad vibrametri. Patienten placerar sin fot på en platta som sänder låg- och högfrekventa vibrationer. De lågfrekventa vibrationerna upplevs som knackningar som kommer fyra gånger i sekunden. De högfrekventa sänds 250 gånger i sekunden.
- Det har visat sig att det oftast är känseln för de högfrekventa vibrationerna som försvinner först. Däremot ökar risken för fotsår speciellt om patienten inte längre känner av de lågfrekventa vibrationerna. Det kan bero på att de receptorer som är känsliga för låga vibrationer också är viktiga för balans och de belastas när man går.

Upplevs inte som obehagligt
I ett pågående forskningsprojekt jämför Eero Lindholm och hans forskarkollegor resultaten från vibrametrin med undersökningar av nervledningshastigheten som görs med neurografi, en undersökningsmetod som används inom vården för att undersöka nervernas funktion. Små elektroder fästs då på fötterna och sänder elektriska stötar som registrerar nervernas faktiska kapacitet. Eero Lindholm berättar att många patienter tycker att neurografiundersökningen är obehaglig. Dessutom tar metoden lång tid, cirka 60 minuter.

Preliminära data visar att de båda mätmetoderna har korrelerande resultat, det vill säga att de överensstämmer i så hög grad att vibrametri, som är en betydligt enklare undersökning som inte orsakar obehag, kan komma att ersätta neurografiundersökningen av diabetespatienter.
- För att det ska bli en metod som vi kan använda kliniskt måste vi dock först göra den mer effektiv. En screening ska gå på fem–tio minuter, i dag tar det 30–45 minuter.

Källa: Diabetesportalen, Sara Liedholm
Foto: Diabetesportalen

Fakta om Neuropati:
Neuropati är en diagnos som omfattar många olika sorters nerver och kan uttrycka sig på flera olika sätt i olika kroppsdelar (polyneuropati, multipel mononeuropati, autonom neuropati m fl). Vid diabetes är boven det förhöjda blodsockret. Forskning har visat ett direkt samband mellan nivån på HbA1C (ett mått på hur högt blodsockret varit i genomsnitt de senaste månaderna) och nervkänsligheten i fötterna. Patienter som förbättrat sitt HbA1C-värde kan i vissa fall återfå känseln åtminstone delvist och ibland bli av med sina smärtor. 
Det saknas i dag läkemedel som behandlar orsaken, istället riktar man sig mot symtomen; depressiva läkemedel, läkemedel mot epilepsi eller - i undantagsfall - opioider.
Källa: 1177.se och Eero Lindholm