Publicerat 27 september 2019

En tredjedel av vår befolkning är mer känsliga för melatonin och har en högre risk att insjukna i typ 2-diabetes. Varför det är så är en fråga som Claire Lyons försöker besvara. Läs mer om henne och hennes forskning.

Vår biologiska klocka styr dygnsrytmen och kontrollerar våra dagliga aktiviteter. Ibland kan rytmen rubbas på grund av skiftarbete, jetlag eller av våra egna gener.

Melatonin är ett hormon som produceras när det är mörkt och säger till våra kroppar att sova. Men 30 procent av befolkningen har en genetisk variation som leder till för hög melatoninproduktion vilket leder till ökad risk för typ 2-diabetes. Hur detta kan komma sig försöker Claire Lyons studera.

- Jag fann att en mus som inte kan producera melatonin inte heller svarar normalt på höga blodsockernivåer. Normalt när sockernivån i blodet är hög, producerar cellerna i bukspottkörteln insulin för att kroppens celler ska ta upp sockret och använda det som energi. Det ska också stänga av produktionen av glukagon vars roll är att bidra till tillverkningen av glukos (socker). Men, i min modell stänger cellerna i bukspottkörteln inte av glukagonproduktionen när blodsockernivån är hög, utan gör så att ännu mer glukagon produceras. Resultatet blir att kroppen har mer glukos i blodet än den behöver och som svar på detta måste bukspottkörteln producera ännu mer insulin. För höga nivåer av glukos och insulin kan vara skadligt för kroppen och kan leda till diabetes. Vad jag har visat är att vi behöver normal melatoninproduktion så att vi får blodsockernivåer som inte är skadliga för kroppen och som bidrar till en normal ämnesomsättning.

Alfacellerna i fokus
Fynden kommer Claire Lyons och presenterades vid en posterutställning under diabeteskonferensen EASD i Barcelona.

- Jag tycker verkligen det är roligt att berätta om mitt arbete och få feedback från andra forskare. Det ger ofta ny och värdefull information som inspirerar till nya experiment. Det är så många intressanta talare och sessioner på EASD, men för mig personligen ser jag fram emot dem som handlar om alfaceller eftersom de står i fokus för mitt arbete. För det mesta är det betacellerna som står i centrum när det handlar om diabetes, men i år är det en hel del som handlar om ”Alfaceller och glukagon, ämnesomsättningens okända aktörer” som en av sessionerna kallar dem!

Det var andra gången som Claire Lyons besökte diabeteskonferensen EASD.

- Jag tycker det är viktigt att åka varje år om det är möjligt. Det kommer 14 000 deltagare från över hundra länder och ämnena spänner över alla aspekter av diabetes. Det är en fantastisk möjlighet att se vad som händer inom diabetesforskningen runt om i världen.

Sverige kommer att för femte gången vara värd för en av världens största diabeteskongress, EASD, 2021. Då kommer det komma runt 15 000 diabetesforskare till Stockholmsmässan.

Källa: Diabetesportalen, Sara Liedholm