Publicerat 28 maj 2019

Bättre livskvalitet, lägre blodtryck och sänkt hjärtfrekvens. Det blev resultatet för de patienter med paroxysmalt förmaksflimmer som utövar MediYoga. Men patienterna beskrev också hur yogan blev ett användbart verktyg för dem att kunna hantera sina känslor och symtom.

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtarytmi och den förekommer hos ca 3% av den vuxna befolkningen.

Av alla patienter med förmaksflimmer har ca 25% paroxysmalt förmaksflimmer förklarar Maria Wahlström, Medicine Doktor, ofta rör det sig om yngre och arbetsföra personer. Högt blodtryck utgör en av de viktigaste riskfaktorerna att drabbas.

Paroxysmalt Förmaksflimmer ger ofta symtom som hjärtklappning, tryck över bröstet, andfåddhet, yrsel ångest och oro. Flimret kommer i form av attacker som kan pågå allt från några minuter till flera dagar. Den medicinska behandlingen är läkemedel som reglerar hjärtrytm och frekvens, elkonvertering samt ablation(nervtrådar i hjärtat bränns bort).

MediYouga som är ett registrerat varumärke, är en terapeutisk form av yoga som har sitt ursprung i Kundaliniyogan, den mest lugna och meditativa formen.

Inom denna yogaform har olika program utvecklats för olika form av sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar. Program finns även för ryggproblem, Parkinsons sjukdom, migrän och cancerrehabilitering. Det hjälper även diabetiker då det är lugnande för hela kroppen och påverkar det höga blodtrycket som många har, får ner pulsen och blodtrycket och framförallt stressen. Det hjälper att stabiliserar hela kroppen, blodsockret kan påverkas när stressnivån sjunker.

MediYoga bygger på speciellt framtagna andningsövningar, meditation och långsamma rörelser, där man bland annat stretchar bröstmuskulaturen. Den är inte fysisk sätt krävande utan passar alla oavsett ålder och kondition. Man kan även sitta på en stol i stället för att ligga eller sitta på en matta.

Bland det viktigaste resultatet som hennes forskning har visat, pekar Maria Wahlström på att patienterna tack vare yogan har fått ett verktyg som gör att de kan hantera sin situation bättre. De känner mindre oro, inte bara för att drabbas av en flimmerattack, utan också under själva attacken.

De kunde klara sina symtom bättre och var inte lika rädda, de kunde använda sina yogaövningar för att avhjälpa hjärtflimret.

Det som händer under en Yogaövning är att de balanserar det Parasympatiska och det Sympatiska Nervsystemet(Icke viljestyrda)

Slutsatsen blir alltså att MediYoga kan fungera som en kompletterande behandling för patienter med Paroxysmalt förmaksflimmer.

Källa: Omvårdsmagasinet Svensk sjuksköterskeförening ,Maria Wahlström medicine doktor och leg,sjuksköterska .Avhandlingens titel: Effects of MediYoga  among patients with paroxysmalt atrial fibrillation. Karolinska institutet 2019