Publicerat 16 oktober 2023

En grupp norska och danska forskare har tagit fram en läkemedelstyp som ser ut att kunna hämma sjukdomens utveckling.

Norska och danska forskare kan ha hittat ett överraskande läkemedel mot typ 1-diabetes.
I en ny studie har de upptäckt att två typer av antivirala läkemedel verkar hämma utvecklingen av sjukdomen hos barn som nyligen har diagnostiserats.
Forskarna hoppas att virusläkemedlet på sikt ska kunna förebygga sjukdomen hos de fler än 350 000 barn som konstateras få sjukdomen varje år.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som får immunsystemet angriper kroppens egna celler.
Attacken förstör bukspottkörtelns så kallade betaceller, så att cellerna förlorar förmågan att producera hormonet insulin. Till en början kan cellerna fortfarande tillverka lite insulin, men så småningom förlorar kroppen helt förmågan att producera hormonet och patienten blir resten av livet beroende av insulinmedicinering.

Insulin fungerar som ett slags nyckel och signalerar till celler i våra muskler, fettvävnad och lever att ta upp socker från blodet. På så sätt spelar hormonet en viktig roll för att sänka blodsockernivån och omvandla socker till energi.
Forskarna vet dock inte exakt vad det är som får immunsystemet att bekämpa cellerna i bukspottkörteln hos patienter med typ 1-diabetes.

Till skillnad från typ 1-diabetes, som är genetiskt betingad, är typ 2-diabetes en livsstilssjukdom som de flesta kan förebygga med hälsosam kost och motion.

Virus bidrar till utvecklingen av diabetes
I den nya studien, som nyligen har publicerats i tidskriften Nature Medicine, har norska forskare under ett halvår gett de virusdödande ämnena pleconaril och ribavirin till 48 barn mellan 6 och 16 år som precis har diagnostiserats med typ 1-diabetes.

Forskarna misstänkte att virusinfektioner bidrar till att förstöra bukspottkörtelns insulinfabrik, eftersom tidigare studier har visat att patienter med typ 1-diabetes har en kronisk virussjukdom i bukspottkörteln.

En annan grupp barn i samma ålder fick ett inaktivt placebomedel och fungerade som kontrollgrupp.
Efter ett år kunde forskarna konstatera att gruppen som hade fått det antivirala läkemedlet hade en "signifikant högre" nivå av egenproducerat insulin än deltagarna i kontrollgruppen. Enligt studien visar detta att det antivirala läkemedlet potentiellt kan hämma hur snabbt sjukdomen utvecklas.

Nu hoppas forskarna att de genom att kombinera virusläkemedlet med antiinflammatoriska medel och för att stärka bukspottkörtelns celler ska kunna utveckla ett läkemedel som förebygger sjukdomen helt.
Men det är fortfarande en lång väg att gå. Det förklarar en av forskarna bakom studien, Jesper Johannesen, som är professor och överläkare vid Steno Diabetes Center Copenhagen och avdelningen för barn och ungdomar på Herlevs sjukhus.
"Vi hoppas att vi ska komma närmare inom ett par år. Det vi har kommit fram till måste förstås bekräftas av andra", säger han till Ritzau.

Forskningen genomfördes i samarbete med barnkliniken vid Oslos universitetssjukhus och Oslos universitet.

Källa: Illustrerad vetenskap/Søren Steensig
Foto: Pixabay