Publicerat 24 januari 2024

När Mauds man var 50 år fick han typ 2-diabetes. Med efterföljande stroke, hjärtoperation med infektion, svårläkta fötter, amputation av tå, hjärtinfarkt, gick han bort våren 2023, endast 66 år gammal.
- Sannolikt så avled han i sviterna av sin diabetes, säger Maud.


Maud och hennes man växte upp under 60- och 70-talet, då skräpmaten började sitt intåg i deras tillvaro. Då gemene man inte hade så stor erfarenhet om kostens betydelse för vår hälsa och olika sjukdomar.
- Vi tänkte inte så mycket på vad vi åt. Visserligen höll min man igång med husbygge och en del andra fysiska aktiviteter, vilket troligtvis motverkade en del av sjukdomsförloppet, fortsätter Maud.
År 2005, fick han diagnosen typ 2-diabetes.
- Sedan kom eländet slag i slag. År 2012 fick han en liten stroke, som orsakade balans- och rörelseproblem. Därefter kände han av kärlkramp, och 2016 genomgick han en hjärtoperation, med bland annat en kraftig infektion som komplikation.
Under två månader fick han ligga på sjukhuset med mycket smärta och flera antibiotikabehandlingar. Då han hade svårt att hålla uppe motivationen.
- Han kände sig aldrig riktigt bra efter det. Och hade svårt att ta itu med rehabilitering. Han fick svårläkta sår på fötterna, och blev mer och mer stillasittande. I januari 2022 fick han ett sår på en tå som inte ville läka, vilket gjorde att han fick amputera tån.
I början av mars 2023 fick han en hjärtinfarkt och blev inlagd på sjukhuset igen.
- Han kom inte hem igen. Såret på foten blev värre, med fruktansvärda smärtor, då de pratades om amputation av foten. Vilket inte skedde, då han avled den 26 mars, av hjärtsvikt, endast 66 år gammal.

Viktigt att uppmärksamma sin hälsa
Genom åren har Maud stått vid sin mans sida och sett detta pågå under flera års tid.
- Det känns som att han har fått genomlida mycket. Det var så onödigt att det skulle bli så.
I dag när Maud ser ungdomar dricka läsk och äta godis och ultraprocessad mat mår hon dåligt.
- När jag växte upp fick man dela på en 33 centiliters läsk på helgerna. Nu köper man knappast mindre än 1,5 liter åt gången och dricker upp. Utbudet av läsk, godis och "skräpmat" är enormt och lockande exponerat i butikerna.
Genom denna intervju vill hon varna andra hur det kan gå.
- Det är så viktigt att man uppmärksammar sin hälsa. Jag vill med detta bidra med hur det kan gå, som för min man, som troligtvis avled i sviterna av sin typ 2-diabetes. Jag skulle vilja att man informerar allmänheten om diabetes och dess komplikationer samt vad man kan göra för att minska risken att drabbas av sjukdomen. Alltför många tror att diabetes inte är ett stort problem för att det finns insulin. Många har även begränsad kunskap om de långsiktiga komplikationerna som kan uppstå till följd av att leva med diabetes. Om det går att fånga upp människor som befinner sig i riskgruppen för att drabbas och få dem att testa sig i tid så kan vi förhoppningsvis hjälpa till och minska framtida problem. En tidigt upptäckt diabetes är lättare att hålla under kontroll, avslutar Maud.

Text: Ann Fogelberg