Publicerat 28 oktober 2022

Amerikanska forskare har genom intervjuer med typ 1-diabetiker undersökt vad som är den största svårigheten med att få en bättre blodsockerkontroll. Nästan var tredje uppgav att det var att försöka undvika blodsockerfall, att de för att vara på den ”säkra sidan” medvetet lade sig på en högre blodsockernivå. Men strategin är tveeggad. Bevisen på att sämre kontroll leder till ökad risk för komplikationer är otaliga.

Resultaten av enkäterna visar att nästan var tredje deltagare med typ 1-diabetes känner stor rädsla för blodsockerfall. För att undvika det minskar de insulindoserna eller äter mer än de behöver. Det är framför allt i vissa mycket vanliga situationer som rädslan var som mest påtaglig bland deltagarna. Till exempel vid bilkörning, under sömnen, när de rörde sig i offentligheten eller var ensamma i hemmet.

Enkätsvaren rapporterades av forskare från Boston, USA, under konferensen Association of Diabetes Care & Education Specialists årliga sammankomst i augusti 2022.

Forskarna hade konstruerat ett screeningverktyg bestående av nio påståenden, sex inom området oro för blodsockerfall och tre om hur oron påverkade beteendet, till exempel att äta för mycket eller att undvika fysisk aktivitet.

Många oroar sig
De 553 vuxna typ 1-diabetikerna som ingick i undersökningen fick svara på en femgradig skala från ett till fem för påståendena, från ”håller inte alls med” till ”håller helt med”. I undersökningen ingick även deltagarnas självrapporterade uppgifter om diabetessjukdomen, till exempel värdet för långtidsblodsockret (HbA1c), hur ofta de testade blodsockernivån, sättet att ta insulin (sprutor eller insulinpump), hur ofta de hade mycket höga värden och hur ofta de drabbades av djupa blodsockerfall.

30 procent svarade att största hindret för en bättre blodsockerkontroll var att de var mycket oroade för blodsockerfall, och 24 procent uttryckte en oro för att drabbas av för lågt blodsocker.
När forskarna jämförde de mindre oroliga med de som var mest oroliga visade det sig att de sistnämnda hade högre självrapporterat HbA1c, att de hade fler diabetiska följdsjukdomar och fler allvarliga blodsockerfall.

Ett alltför lågt blodsocker är alltid obehagligt och ibland farligt, det kan orsaka medvetslöshet och kramper. Många typ 1-diabetiker, framför allt de som haft sjukdomen länge, har nedsatt förmåga att känna när blodsockret är på väg ner.

Länk till studien.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki