Publicerat 7 augusti 2023

För en del människor kan det som skapar extra fett runt midjan samtidigt ge skydd mot sjukdomen. Det har pekats ut som ett av de största hälsohoten:
Fett på magen och stora mängder av det kan öka risken för ett flertal livsstilssjukdomar – bland annat typ 2-diabetes.

Nu visar en studie av forskare vid University of Virginia, att en del av det som hjälper till att bygga de stora magarna, i sällsynta fall även kan ha en skyddande effekt när det gäller just typ 2-diabetes.
Slutsatsen i studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften eLife, bygger vidare på en större insikt om att en del personer med övervikt hör till en viss grupp i det forskarna har döpt till metabolt hälsosam övervikt.

"Det är ett tillstånd, i vilket människor normalt skulle befinna sig i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes till följd av övervikt, men faktiskt skyddas från de negativa följderna av sin fetma", förklarar Mete Civelek, som är en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Spelade oväntad roll
Mete Civelek och resten av gruppen bakom studien tittade närmare på några de genetiska variationer som kan öka risken att utveckla fett runt magen.

Förutom de hundratals områden i vår arvsmassa som ser ut att öka vår benägenhet att bild överflödigt fett på magen, upptäckte forskarna att fem av de genetiska variationerna spelade en oväntad roll i kroppen.
"Till vår överraskning minskar dessa fem områden en människas risk att drabbas av typ-2-diabetes", förklarar Yonathan Aberra, som var forskningsledare under studien i ett pressmeddelande.

Typ 2- diabetes kan förebyggas
Typ 2-diabetes kännetecknas av att kroppens celler inte reagerar i tillräckligt hög grad på hormonet insulin.
Insulinets uppgift är att ta upp socker från blodet – och om cellerna inte gör det kommer sockret att ansamlas i blodet och i värsta fall förorsaka allvarlig skada på blodkärlen.

Ett flertal genetiska faktorer spelar in i utvecklingen av typ 2-diabetes, men också övervikt och låg fysisk aktivitet bidrar kraftigt till sjukdomen.
Därför kan sund kost och motion i många fall hjälpa till att förebygga sjukdomen.

Insulinets uppgift är att få cellerna att ta upp sockret från blodet – och om cellerna inte gör det kommer socker att ansamlas i blodet och i värsta fall orsaka allvarliga skador på blodkärlen.
En rad genetiska faktorer spelar in i utvecklingen av typ 2-diabetes, men också övervikt och låg fysisk aktivitet bidrar kraftigt till sjukdomen.
Därför kan hälsosam kost och motion i många fall hjälpa till att förebygga sjukdomen.

För mycket magfett är dock fortfarande en enorm riskfaktor för ett stort antal sjukdomar hos en stor del av befolkningen, och bara en mycket liten andel av personer med övervikt väntas ha den genetiska sammansättning som skyddar dem mot typ-2-diabetes.

Forskarna bakom studien anser dock att läkarna bör titta på fler faktorer än enbart patienternas höft- och midjemått när de ska utvärdera patienternas risk att utveckla ett speciellt tillstånd som kan öka risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, känt som metaboliskt syndrom.
Det kan vara en förenklad infallsvinkel – åtminstone för en grupp av patienterna – och därför anser forskare att läkare i framtiden också bör titta på generna när de vägleder patienterna.

Källa: Illustrerad vetenskap/Nanna Vium