Publicerat 8 maj 2024

Karins dotter Elsa fick typ 1-diabetes när hon var tre och ett halvt år.  
- Det var på nyårsafton 2016 när min syster som har typ 1-diabetes kollade Elsas blodsocker med sin mätare, som visade på high, som vi förstod att hon hade typ 1-diabetes. Men samtidigt hade jag ingen tanke på att mitt barn kunde ha diabetes typ 1, säger Karin. 


Karin och Elsa


Under halva december 2016 märkte Karin Sjunnesson att något inte stämde med hennes dotter Elsa. I och med att Karin har erfarenhet av diabetes så kände hon på sig undermedvetet att Elsa kunde ha drabbats av diabetes typ 1, men samtidigt ingen tanke på att så var fallet. 
Med ett blodsockervärde på 36 blev Elsa inlagd direkt på barnavdelningen på Hallands sjukhus i Halmstad. 
Efter två veckor blev Elsa utskriven, då hade hon fått både sensor och pump. 
När Elsa skulle börja i förskolan igen gick det ganska bra och det fungerade bra under förskoleåren. Men när det var dags för förskoleklassen var det inte så enkelt. 
- Vi fick bråka mycket innan hon började i förskoleklassen innan skolan fick löst så att någon kunde hjälpa Elsa under skoldagen. Men efter det har Elsa fått bra hjälp. Nu har hon blivit stor och går i fyran, hon har fortfarande mycket hjälp men klarar också mer och mer själv, fortsätter Karin. 

 
Jobbar ideellt på diabetesläger 
I grunden är Karin Barnsjuksköterska och jobbar i dag som diabetessköterska. Först var hon på en barn- och ungdomsmottagning i diabetesteamet men sen ett år tillbaka jobbar hon med vuxna. 
- Mina patienter har till största andelen typ 1-diabetes men vi har även en del patienter med typ 2, oftast då de som är svårbehandlade eller har mycket komplikationer, berättar Karin. 
På sin fritid jobbar Karin ideellt på olika diabetesläger för barn och ungdomar med typ 1-diabetes, bland annat på Föreningen Lysestrands diabetesläger. 
- Jag har varit med i tre år på familjehelgen med lågstadiebarn från sex år samt på skidlägren för högstadiebarn i två år. 

Denna sommar är det dags för sommarläger med Elsa och andra barn som går på mellanstadiet.  

Efterfrågan på lägren är stor och föreningen jobbar tillsammans med barn- och ungdomsklinikerna i Västra Götalandsregionen samt Region Halland. 
- Det är mycket populärt att åka på de olika lägren och att få träffa andra som upplever samma sak är givande och många får vänner för livet. Det blir en stor samhörighet bland barnen. 

 
Föreningen Lysestrands diabetesläger  
Föreningen Lysestrands diabetesläger startade 1989 och är en ideell förening med syfte att varje år arrangera läger för barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Det finns familjeläger för de yngsta barnen, sommarläger i scoutmiljö för mellanstadiebarn samt skidläger för högstadieungdomar. 
Lägren drivs i samarbete med barn- och ungdomsklinikerna i Västra Götalandsregionen och region Halland, där inbjudan till barnen går ut via deras diabetesmottagningar. 
Stora bidragsgivare är fonder, stiftelser samt hälso- och sjukvården. 
- På våra läger varvas aktiviteter, lek och skoj med givande diskussioner och undervisning. Vi räknar kolhydrater tillsammans och tränar oss i att vara fysiskt aktiva med diabetes vilket vi vet är en viktig skyddande faktor för risken att utveckla diabetesrelaterade komplikationer på sikt.  
 
Läs mer om diabeteslägren på deras Facebookgrupp Föreningen Lysestrands diabetesläger. 

Text: Ann Fogelberg 
Foto: Privat