Publicerat 10 januari 2024

Lena Lagerqvist arbetar som instruktör på Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Här berättar hon om hur man utbildar en diabeteshund, som är en medicinskt alarmerande assistanshund.

En diabeteshund är en medicinskt alarmerande hund som varnar eller reagerar på förändrade hälsotillstånd hos ägaren. Hunden tränas att markera då blodsocket blir för lågt eller för högt. Den tränas även att vid behov hämta blodsockermätare och mat samt att larma vid en eventuell krissituation.