Publicerat 4 februari 2019

Finska Läkaresällskapet utdelar vartannat år J.W. Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) för framgångsrik vetenskaplig verksamhet. I år gick priset till professor Leif Groop för hans banbrytande forskning inom diabetes.

Professor Leif Groop är en internationellt högt ansedd vetenskapsman som tilldelades J.W. Runebergs pris vid Finska Läkaresällskapets årsmöte 25 januari 2019 i Helsingfors, där prissumman i år var 25 000 Euro.

Leif Groop tog läkarexamen vid University of Bern, Schweiz, och återvände därefter till Österbotten, där han tjänstgjorde som hälsocentralläkare i Närpes. Hans intresse för diabetes väcktes tidigt. Han har varit pionjär inom behandlingen bland annat genom att inrätta den första diabetesskötersketjänsten i Finland. Han fick sin inremedicinska specialistutbildning vid tredje inremedicinska kliniken vid Helsingfors universitetssjukhus och disputerade 1982 vid Helsingfors universitet.

Redan 1990 påbörjade han den så kallade Botnia-studien, en av världens största familjestudier på typ 2-diabetes, med syfte att utreda ärftlighetsfaktorer för diabetes. Letandet efter diabetesgener med bättre molekylärgenetiska metoder blev möjligt under en forskningsvistelse i Boston 1991-1992.
År 1993 blev Leif rekryterad till Lunds universitet som professor i Malmö. Där byggde han upp en spetsforskningsenhet i diabetes. Verksamheten expanderade och blev Lunds universitets Diabetescenter (Lund University Diabetes Center) och bildade tillsammans med Uppsala universitet ett nationellt forskningsnätverk för diabetesforskare i Sverige (EXIODIAB, Excellence Of Diabetes Research In Sweden). Under alla sina arbetsår i Sverige har professor Groop fortsatt med Botnia-studien som haft en stor betydelse för diabetesforskningen i Finland.

Leif Groop är även medlem i Svenska Kungliga Vetenskapsakademin och har uppnått flera internationella utmärkelser, bland annat Claude Bernard, Anders Jahre och Fernströms utmärkelser samt har publicerat över 760 vetenskapliga artiklar. Kriterierna är "framgångsrik vetenskaplig verksamhet", där Finska Läkaresällskapets ledamöter prioriteras, men priset kan också ges åt icke-medlem. Personen bör vara internationellt erkänd excellent forskare.
År 2017 fick professor Klaus Hedman priset, han är virusforskare, har utvecklat nya metoder att påvisa virus för klinisk diagnostik och för arkeovirologi (virusdetektion i bland annat mumier).

Fakta: Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till detta pris 1902 och har sedan 1989 utdelat J.W. Runebergs pris vartannat år (första gången 1960).
Till Finska Läkaresällskapets 140-års jubileum 1976 präglades en medalj designad av Kauko Räsänen och den utdelas tillsammans med prissumman (numera 25 000 €).

Källa: Pressmeddelande Finska Läkaresällskapet