Publicerat 15 december 2023

Läkemedelsverket vädjar till läkare att inte förskriva diabetesläkemedel som Ozempic till personer utan diabetes. Myndigheten flaggar också för att den fortsätter att leta efter möjligheter att på regulatorisk väg stävja förskrivningen. Stefan Jansson, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes, vill framför allt att regionerna ska jobba hårdare för att nå ut till förskrivare.

Läkartidningen har vid upprepade tillfällen berättat om bristen på diabetesläkemedlet Ozempic (semaglutid) som också gjort succé som viktminskningspreparat. En brist som med tiden gått över i en brist på samtliga läkemedel i gruppen GLP 1-analoger.

I en debattartikel i Läkartidningen vädjar Läkemedelsverket till landets läkare att inte förskriva Ozempic och andra GLP 1-analoger utanför godkänd indikation – det vill säga inte till personer utan diabetes.

Enligt myndigheten visar en analys att 20 till 40 procent av nyinsättningarna av GLP 1-analoger under årets sex första månader gjordes till personer utan diabetes. Detta trots uppmaningar om att vika de här läkemedlen främst för diabetespatienter. Majoriteten av recepten förskrivs av specialister i allmänmedicin eller endokrinologi samt inom liknande verksamheter av läkare med annan specialitet eller under specialistutbildning.

»Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sin medicinering på grund av omfattande förskrivning utanför godkänd indikation«, skriver Läkemedelsverket i debattartikeln.

Stefan Jansson, ordförande i nationella arbetsgruppen för diabetes och vice ordförande i Svensk förening för diabetologi, konstaterar att det är rimligt att kliva utanför rekommendationen i undantagsfall. Han tycker dock att det är alarmerande att så många patienter får läkemedlen trots att de inte har diabetes.

Och även om han välkomnar Läkemedelsverkets uppmaning så efterlyser han framför allt mer action från regionerna.
– Regionerna måste trycka hårdare på det här i sin information till förskrivare. De måste ta ett större ansvar och fortsätta att mala på i sina informationskanaler för att få i gång en tuffare debatt – annars kommer det inte att hända så mycket.

Läkemedelsverket tycker inte att en utlämnandebegränsning, vilket innebär att ett läkemedel bara får expedieras på apotek om det förskrivits av en viss specialitet, är en bra väg att gå. Myndigheten flaggar dock för att den fortsätter att titta på möjligheten att stävja off label-förskrivning.

Inte heller Stefan Jansson förordar en utlämnandebegränsning.
– Det blir svårt att få till organisatoriskt. Vem ska i så fall skriva ut de här läkemedlen? Man borde kunna komma åt det här på frivillig väg.

Den digitala vårdgivaren Yazen, som erbjuder kontakt med läkare via app eller webb, samt ett månadsabonnemang som omfattar förskrivning av läkemedel och personligt kost- och träningsprogram, tycker dock att det är oetiskt av Läkemedelsverket att ställa två patientgrupper mot varandra. Vårdgivaren hänvisar bland annat till att Wegovy, som innehåller samma aktiva substans som Ozempic, är godkänt för behandling av övervikt och fetma.

– Det finns ingen patientgrupp som har mer rätt till läkemedlet – det ligger i allas intresse att bota både diabetes typ 2 och obesitas. Det är etiskt tveksamt att prioritera endast en patientgrupp med kronisk sjukdom på bekostnad av en annan behövande grupp, säger Yazens chefsläkare Martin Carlsson i ett pressmeddelande.

Källa: Läkartidningen, Katrin Trysell

Visste du att vi även erbjuder gratis diabetesprodukter?

Se vårt utbud och gör en beställning   Beställ

Vill du stödja kampen mot diabetes?

Se hur du kan bidra  Ge en gåva