Publicerat 20 maj 2024

Tidigare studier har visat att risken för att barn växer upp med ADHD ökar om mamman har diabetes under graviditeten. Men sambandet är mindre än antaget, särskilt om mamman har haft graviditetsdiabetes.

Över 3,6 miljoner barn och deras mödrar deltog i en stor internationell registerstudie från 2001 till 2014. Drygt hälften av dessa deltog från Norge och andra nordiska länder.

Forskarna jämförde risken för ADHD hos barn till mammor som hade diabetes under graviditeten med mammor som inte hade diabetes.

Läs mer om studien på Folkhälsoinstitutet.

Inledningsvis hade barn till mammor med diabetes en högre risk att få en ADHD-diagnos (5,4 procent mot 3,9 procent för barn till mammor utan diabetes). Men när rönen justerades för andra sjukdomar, läkemedelsanvändning och andra riskfaktorer kunde forskarna utveckla rönen bättre.

  • Barn till mammor med graviditetsdiabetes löper 10 procent högre risk för ADHD.
  • Forskarna fann ingen skillnad i risken för ADHD mellan syskon vars mamma hade graviditetsdiabetes under den ena graviditeten men inte under den andra.
  • Barn till mammor med någon typ av diabetes hade 16 procent högre risk för ADHD jämfört med barn till mammor utan diabetes.
  • Om mamman hade typ 1- eller typ 2- diabetes som inträffade före graviditeten var risken för ADHD 39 procent högre än om mamman inte hade diabetes.

De första fynden anses inte signifikanta, medan det sista fyndet indikerar ett signifikant samband.

Läs mer: Läs om studien i nature medicine.

Källa: diabeteswellness.no