Publicerat 3 juni 2022

Skyddar kaffe mot diabetiska ögonskador? En studie av forskare i Sydkorea tyder på det. Förekomsten av vanliga ögonskador vid diabetes var lägre hos typ 2-diabetiker som drack två koppar kaffe eller mer per dag i jämförelse med deltagare som nästan aldrig drack kaffe.

Det är långt ifrån första gången kaffekonsumtion i diabetessammanhang undersöks. Ett exempel är den artikel i tidskriften Nutrition Reviews som forskare vid Karolinska institutet publicerade 2018. Det var en så kallad metaanalys där resultaten från flera studier hade sammanställts.
I analysen ingick 30 vetenskapliga undersökningar och sammantaget fann forskarna att de som drack kaffe hade en lägre risk att insjukna i typ 2-diabetes. 

Delades in i fyra grupper
Hur är det med diabetiska ögonskador, så kallad retinopati, en vanlig komplikation vid diabetes hos de som redan insjuknat? Det har forskare i Sydkorea undersökt i en studie som har publicerats i tidskriften Nature.
Ur ett stort dataregister identifierade forskarna bland de drygt 37.000 deltagarna 1350 personer med typ 2-diabetes som undersöktes avseende retinopati och hur allvarliga ögonskadorna var. Resultaten ställdes i relation till hur mycket kaffe deltagarna själva uppgav att de drack. Beroende på konsumtion delades de in i fyra grupper – nästan inget kaffe, mindre än en kopp om dagen, en kopp om dagen och mer än två koppar om dagen.
För att bedöma grad av retinopati i förhållande till kaffedrickande fick forskarna även justera resultaten med bland annat hur gammal individen var, hur länge de hade haft typ 2-diabetes och hur blodsockerkontrollen var (mätt som långtidsvärdet HbA1c).

Typ av kaffe hade ingen betydelse
Var femte deltagare hade konstaterad retinopati och merparten av dem en mildare form. En liten andel av deltagare med ögonsjukdom hade proliferativ retinopati, som ökar risken för allvarliga synförsämringar och i mycket ovanliga fall blindhet.
När förekomst och allvarlighetsgrad av ögonskadorna ställdes i förhållande till kaffekonsumtion framstod en tydlig tendens. Förekomsten av retinopati var lägre hos de som drack kaffe och lägst bland de som konsumerade två eller fler koppar kaffe om dagen. Tendensen fanns bland de som var under 65 år, inte bland de äldre. Detta, menar forskarna, beror på att de yngre i regel inte hade haft diabetesdiagnosen lika länge. Den yngre åldersgruppen drack också mer kaffe än de äldre.
Enligt studieresultatet hade typ av kaffe som konsumerades ingen betydelse, om det var svart, kaffe med socker eller sötningsmedel eller med grädde.

Närings- och kostrekommendationer
”Med tanke på den globala bördan av ohälsa orsakad av diabetes är det av stort intresse att utveckla närings- och kostrekommendationer som kan minska eller förebygga diabeteskomplikationer”, skriver forskarna.
”Kaffe”, fortsätter de ”är en av de mest konsumerade dryckerna i världen och många studier har undersökt sambandet mellan kaffekonsumtion och olika sjukdomar, exempel cancer, Alzheimer, hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.” 

Studien svarar inte på frågan om varför kaffe tycks skydda mot retinopati. För att svara på den frågan måste en annan sorts studie genomföras.

Information om studien
Studiens titel:
 Coffee consumption and diabetic retinopathy in adults with diabetes mellitus

Länk till studien hos tidskriften Nature

Övriga källor
Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis

Länk till artikeln i Nutrition Reviews

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki