Publicerat 4 juni 2018

Förträngningar i kranskärlen är en möjlig följd av typ 1-diabetes, och som i slutändan kan leda till hjärtinfarkt eller hjärtsvikt.

Generellt sett drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om en kvinna har typ 2-diabetes, är fördelen inte lika stor. En rapport från forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet i Sverige publicerad artikel i tidningen Diabetes Care visar nu att detta också ibland även gäller typ 1-diabetes.

Det finns få studier som analyserar omfattningen av kranskärlssjukdom hos personer med typ 1-diabetes, varav de flesta utfördes på 1970-talet, 80-talet och 90-talet på allvarligt sjuka patienter, vilket avslöjade omfattande förträngningar av kransartärerna. Förra året genomförde forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet en omfattande studie med alla patienter i Sverige - knappt 2 800 - med typ 1-diabetes som hade genomgått koronarangiografi mellan 2001 och 2013. Patienterna, 42 kvinnor, hade diabetes i genomsnitt 35 år och hade en medelålder av 58. En femtedel av patienterna hade normala kransartärer, en femtedel hade en förträngd artär och ungefär hälften hade mer än en.

- Våra resultat var delvis en trevlig överraskning, säger Viveca Ritsinger, specialist inom internmedicin och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Institutet i Solna. Vi hade trott att fler patienter skulle ha haft omfattande kranskärlssjukdom efter en så lång tid med diabetes, men en orsak är den mångåriga försiktiga diabetesvård vi har i Sverige, där vi bättre kan behålla normala sockernivåer kort efter sjukdomsutbrott och noggrant övervaka andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, fortsätter Ritsinger.

I en uppföljningsstudie av samma patientgrupp har forskarna nu för första gången identifierat könsskillnader i omfattning av kranskärlssjukdom i typ 1-diabetes. De fann att kvinnorna hade lite mindre omfattande kranskärlssjukdomar, men det var ingen skillnad i dödlighet jämfört med männen under en sjuårig uppföljningstid. De fann emellertid att kvinnorna hade högre risk för dödsfall än kvinnor utan typ 1-diabetes och att denna risk låg något över motsvarande risk hos män.

- Vi vet att kvinnor i allmänhet utvecklar kranskärlssjukdom senare och mindre än män. Kvinnor med typ 2-diabetes kan dock drabbas tidigare än kvinnor utan diabetes. Våra undersökningar tyder på att detta också gäller för kvinnor med typ 1-diabetes, säger Dr Ritsinger.

Förebyggande behandlingar bör övervägas.

- Så det är viktigt att vi håller koll på riskfaktorerna för kranskärlssjukdom hos personer med typ 1-diabetes. Förebyggande behandlingar för kranskärlssjukdom, som läkemedel som reducerar blodlipider och blodtryck, bör övervägas i ett tidigt skede efter starten, berättar Dr Ritsinger.

- Du måste komma ihåg att patienterna i vår studie diagnostiserades för länge sedan och att resultaten inte är representativa för dem som diagnostiseras i dag, säger Anna Norhammar, specialist inom internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi och forskare vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet i Solna.

- Det är dock av värde att veta att det kan finnas en ökad risk för kranskärlssjukdom också för kvinnor med typ 1-diabetes, så att patienter kan erbjudas förebyggande terapier, avslutar Norhammar.

Källa: https://ki.se/en/news/female-sex-not-a-protective-factor-against-heart-disease-in-type-1-diabetes