Publicerat 11 september 2023

Karlskronas ögonmottagning kan bli den första ögonkliniken i Sverige att använda sig av AI. En AI-algoritm ska bedöma ögonbottenscanningar hos diabetiker, och därigenom spara in på sjukvårdens resurser och minska svarstiden.

Senast i december i år ska Karlskronas ögonmottagning börja använda en AI-algoritm för att bedöma ögonbottenscanningar hos diabetiker. Kliniken hoppas på att detta ska göra det lättare för sjukvården att hinna med.

– Antalet diabetiker kommer förmodligen att fördubblas de kommande tio åren. Egentligen är vi redan nu vid en bristningsgräns, där vi inte har möjlighet att hantera alla våra diabetiker på rätt sätt, säger Maciej Sosinski, specialist på ögonkliniken, till Sveriges Radio.

Snabbare svarstider
Diabetiker har en ökad risk att drabbas av ögonsjukdomar, därför kallas man regelbundet till ögonkontroller. Här kan AI-algoritmen snabba på svarstiderna drastiskt.
– När vi bedömer bilder på det gamla, klassiska sättet tar det allt mellan några dagar upp till en månad att få svar. AI-algoritmen kan leverera ett svar på 60 sekunder.

Algoritmen kan upptäcka förändringar i ögonen som kan vara ett tecken på sjukdom. Här är målet att personalen på kliniken bara ska bedöma patienter som behöver behandling.
– Vi tänker filtrera bort patienter med diabetes som inte har någon ögonpåverkan. Ingen personal behöver titta på deras bilder, utan vi ska bara bedöma patienter som kräver medicinska beslut.

Källa: Voister/Fredrik Adolfsson