Publicerat 10 juni 2024

I början av mars avgav USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet det första kvalificerade hälsopåståendet som den federala myndigheten någonsin utfärdat om yoghurt.

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, har beslutat att det nu är tillåtet att på göra ett begränsat hälsopåstående om att yoghurt minskar risken för typ 2-diabetes, det rapporterar CNN.

Tre portioner i veckan
“Kvalificerade hälsopåståenden stöds av vetenskapliga bevis, men uppfyller inte den mer rigorösa ‘signifikanta vetenskapliga överenskommelsen’ som krävs för ett auktoriserat hälsopåstående”, skriver FDA.

“För att säkerställa att dessa påståenden inte är vilseledande måste de åtföljas av en ansvarsfriskrivning eller annat kvalificerande språk för att korrekt kommunicera till konsumenterna nivån på vetenskapliga bevis som stöder påståendet”, fortsätter FDA.

FDA:s påstående säger att enligt begränsade vetenskapliga bevis kan risken att drabbas av diabetes minska av att regelbundet äta yoghurt, minst tre portioner i veckan.

Minskad risk för typ 2-diabetes
FDA:s slutsats är att den mängden, enligt studier, är den minsta som krävs för att uppnå påstådd effekt.

Yoghurt är rikt på kalcium, protein, B-vitaminer och mineraler som magnesium, fosfor och kalium och tillverkas av mjölk som fermenterats med bakterierna Lactobacillus bulgaricus och Streptococcus thermophilus.

Enligt ett pressmeddelande kommer FDA:s beslut som svar en begäran från Danone North America som gjorde att myndigheten startade en granskning av befintlig forskning om sambandet mellan yoghurt och typ 2-diabetes.

Inte stark forskning
“Begäran om att tillåta att ett kvalificerat hälsopåstående relaterat till typ 2-diabetes visas på yoghurtetiketter följde lämpliga steg och inkluderade expertgranskad forskning för att stödja deras framställning”, skriver Caroline Passerrello i ett mejl till CNN.

Hon är registrerad dietist som nutritionist samt instruktör vid University of Pittsburghs skola för hälso- och rehabiliteringsvetenskap.

Hon tillägger att, förutom att den stödjande forskningen är begränsad är den inte heller särskilt stark, och menar att sättet som studierna gjordes på gör att det inte riktigt går att säga säkert att det finns ett orsakssamband, utan det är mer en korrelation mellan yoghurt och typ 2-diabetes.

Källa: Dagens PS, Annika Hjerpe