Publicerat 9 november 2022

Kan utvecklingen av typ 2-diabetes undvikas genom kost med lågt gluteninnehåll? Det ska forskare vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet utreda i ett nytt forskningsprojekt.

Personer som löper hög risk att utveckla glutenintolerans är också i riskzonen för att utveckla diabetes. Detta på grund av gemensamma genvarianter. Om kroppen saknar förmåga att bryta ner gluten effektivt slås immunförsvaret på felaktigt. Det kan leda till försämrad förmåga att reglera blodsockernivåer, vilket i förlängningen kan leda till diabetes.

– Vi tror att gluten kan fungera som en trigger och öka risken att få diabetes, speciellt för personer med högriskgener, säger Katarina Ejeskär, projektledare och professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde.

Studerar personer med förhöjd risk att utveckla diabetes
I studien kommer forskarna studera hur friska personer med förhöjd risk att utveckla diabetes reagerar på gluten. Det gör forskarna genom att mäta blodsockernivå, inflammation och tarmbakterier efter måltider med gluten och utan gluten. Forskarna kommer även undersöka hur tillskott av probiotika, som är olika typer av bakteriestammar, påverkar försökspersonerna.

I dag är det många olika dieter som föreslås vara gynnsamma för diabetiker, såsom paleolitisk diet och LCHF-dieten. Gemensamt för dessa dieter är att de helt utesluter spannmål såsom vete. Vetegluten har en mycket specifik aminosyraprofil med hög andel prolin och glutamin, olikt de flesta andra proteiner. Det är denna profil som forskarna tror är den inflammatoriska komponenten och som de nu vill undersöka.

– Vår hypotes är att höga halter av dessa aminosyror, som är ett resultat efter intag av mycket gluten, förhindrar att glukos tas upp effektivt av celler. Om hypotesen stämmer kommer en måltid som har en låg nivå av gluten ge en lägre glukostopp oavsett mängd kolhydrater, säger Katarina Ejeskär.

Målet med projektet är att kunna visa att risken att få typ 2-diabetes kan minskas genom att utesluta glutenrika livsmedel eller genom tillskott av naturliga bakterier så kallat probiotikatillskott.

– Om en diet med mycket gluten ger ofta återkommande ohälsosamt höga blodglukostoppar och ökad risk för kronisk inflammation, som är utlösande faktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Då kommer vi att kunna förhindra sjukdom genom ändrad diet och/eller genom probiotikatillskott som gynnar nedbrytning av gluten i tarmen.

Sammantaget antyder resultat från tidigare studier att en förebyggande strategi skulle kunna förebygga sjukdom innan den blir symptomatisk. Det är detta som forskarna vill verifiera med denna pilotstudie.

Kan leda till förändrad praxis gällande kostråd
– Vår forskning har potential att ändra klinisk praxis genom att ge kostråd, speciellt för genetiskt känsliga individer, eventuellt för alla i riskzonen för att utveckla sjukdomen. I slutet av detta projekt räknar vi med att ha indikationer på hur immunsystemet reagerar på gluten.

Projektet kommer genomföras under 2023. Det finansieras av Ekhagastiftelsen och är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet.

Källa: Högskolan Skövde