Publicerat 15 juni 2018
För att förhindra typ 1-diabetes behöver forskarna förstå mycket mer om vilka signaler och mekanismer som startar den autoimmuna attacken. Det bästa vore om man kunde förebygga sjukdomen helt. Att förebygga en sjukdom bland personer som inte har den brukar kallas primär prevention.
 

För att förhindra typ 1-diabetes försöker forskarna bland annat kartlägga de faktorer som sätter igång det autoimmuna angreppet på betacellerna och som gör att sjukdomen bryter ut. Än så länge har man inte hittat dem, och sambandet mellan de gener som styr immunsystemet och glykosregleringen och olika omgivningsfaktorer är inte klarlagt.  Miljöfaktorer kan påverka genuttryck och till och med förändra arvsmassan.

En viktig kunskap är att förstå vilka personer som är i riskzonen för att utveckla typ 1-diabetes genom att studera gener och förekomsten av diabetesantikroppar. Man måste också veta att de åtgärder som man förslår är ofarliga och inte orsakar andra sjukdomar och besvär. Att till exempel rekommendera ändrade matvanor och mer fysisk aktivitet är helt ofarlig metod, som skulle vara positiv för hälsan i stort och minska antalet personer som får typ 2-diabetes. Men det är inte tillräckligt för att förebygga typ 1-diabetees.

Svaret på rubrikens fråga är att det än så länge varken finns kunskaper eller metoder för att förebygga typ 1-diabetes. Det har gjorts en mängd djurförsök som styrker att någon viss metod skulle kunna vara en möjlighet. Men när metoderna sedan prövas på människor fungerar de oftast tyvärr inte lika bra eller har för svåra biverkningar för att kunna användas rutinmässigt. Det finns dock några stora studier som prövat olika metoder som är bra att känna till.

Förebyggande insulinbehandling
Man har på olika sätt försökt behandla personer som har tecken på begynnande typ 1-diabetes, som autoantikroppar mot betacellerna i blodet och minskad egen insulinproduktion. I förebyggande syfte har man bland annat gett insulin för att dämpa den autoimmuna attacken. Tyvärr har det inte haft någon effekt – lika många av dem som fick sådan förebyggande behandling insjuknade som av dem i kontrollgruppen. Man har också försökt förebyggande behandling med stora doser av särskilda vitaminer, men inte heller det har haft någon effekt.

”Vaccination”
Man vet i dag att om ett barn med stark ärftlighet för typ 1-diabetes har fyra antikroppar mot olika proteiner i de insulinproducerande cellerna, ökar risken avsevärt för att barnet ska få typ 1-diabetes. Det innebär att man arbetar på att utveckla ett ”vaccin” som kans toppa den autoimmuna attacken, och sådan forskning är nu igång. Forskning pågår också där man kan omvandla patienternas egna bindvävsceller, fibroblaster, till insulinproducerande celler som alltså skulle kunna ersätta bukspottkörteln som förstörts genom den autoimmuna inflammationen.

Ur boken ”Diabetes” av Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Alicja Wolk, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson

Läs även intervjun med Kerstin Brismar HÄR