Publicerat 13 februari 2023

Personer med insulinresistens, som är en riskfaktor för typ 2-diabetes, kan också ha en ökad risk att utveckla depression, enligt en ny studie.

Höga kolesterolnivåer, förhöjda blodsockernivåer och en stor midjeomkrets ökar risk för depression hos personer utan tidigare depressionsbesvär.

Personer med insulinresistens, som är en riskfaktor för typ 2-diabetes, kan också ha en ökad risk att utveckla depression, enligt en ny studie.
- Om du är insulinresistent är din risk för att utveckla en depressiv sjukdom dubbelt så stor som för någon som inte är insulinresistent, även om du aldrig tidigare har upplevt depression, kommenterar läkaren Natalie Rasgon, medförfattare och professor vid Stanford University School of Medicine i Kalifornien.

Studien publicerades i september 2021 i American Journal of Psychiatry. Forskare undersökte data om 601 friska vuxna.

Kolesterol och midjemått gav ökad depressionsrisk
Människor som hade högre nivåer av triglycerider och låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet som hjälper till att rensa artärer hade 89 procent högre risk att utveckla depression. En ökning av midjemåttet var kopplad till en större depressionsrisk. Ökning av fasteblodsocker gav högre risk för depression.

Bland personer som inte hade någon av dessa proxyer för insulinresistens i början av studien hade personer vars blodsockernivåer steg under de två första åren av uppföljningen en 2,7-faldig större risk att få en depressionsdiagnos. Dessa individer utvecklade det som kallas prediabetes, när blodsockernivån är något över det normala men inte tillräckligt hög för diagnos av typ 2-diabetes. Insulinresistens är associerad med båda tillstånden

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och celler behöver det för att använda socker som härrör från mat för energi. Med insulinresistens använder kroppen inte insulin ordentligt, vilket gör att socker ackumuleras i blodet istället, en effekt som kallas hyperglykemi. När bukspottkörteln inte kan tillgodose kroppens insulinbehov förblir blodsockret högt, vilket orsakar viktökning och eventuellt typ 2 -diabetes.

- Det kan finnas en gemensam bakomliggande faktor som dålig sömn eller stress, som dålig sömn eller stress, som kan påverka både depression och diabetes, kommenterar Michael Jacob, vid University of San Francisco.

Källa: Psykiatrispecialisterna