Publicerat 1 juni 2021

En forskningsstudie med drygt tvåhundra deltagare visar att det nya, ännu inte godkända insulinet Icodec som bara behöver tas en gång i veckan kan vara ett bra alternativ vid typ 2-diabetes jämfört med injektioner varje dag.

Icodec har testats på 205 typ 2-diabetiker i US, Kroatien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien och Spanien. Iocdec jämfördes med insulin Glargine (till exempel Lantus) en gång per dag.
Deltagarna som alla hade typ 2-diabetes hade tidigare inte behandlats med insulin utan med blodsockersänkande tabletter. Med den behandlingen hade deltagarna ett HbA1c (långtidsvärdet för blodsockernivåerna) mellan 53 och 86 mmol/L.

Minska antalet injektioner
Studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care. När resultaten offentliggjordes på den internationella diabeteskongressen EASD tidigare, i september 2020, konstaterade Björn Eliasson, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i en intervju i Dagens Medicin att:
- Tanken med långtidsverkande insulin är att patienterna ska kunna minska på antalet injektioner och ändå ha en stabil behandling. Vissa kommer säkert att ha glädje av denna.

Likvärdiga resultat
I den nu publicerade studien justerades insulindoserna med de bägge insulinerna löpande efter behov under de 16 veckor studien pågick. Varje morgon före frukost testade deltagarna sitt blodsocker. Under studiens två sista veckor mättes med kontinuerlig glukosmätning den tid deltagarna befann sig i det uppsatta målvärdet.
Också eventuella blodsockerfall registrerades. De lindrigare blodsockerfallen var få i båda grupperna. Inga allvarliga blodsockerfall registrerades.
Även blodsockerkontrollen var jämförbar mellan de båda insulinbehandlingarna.

Uppenbarliga fördelar
Detta var en så kallad fas II-studie med relativt få deltagare. Redan nu pågår en fas III-studie där betydligt fler ska delta och under längre tid.
”Ett insulin som bara behöver tas en gång i veckan underlättar självklart för patienterna, följsamheten till behandling torde öka och det finns viktiga fördelar även dem som vårdar typ 2-diabetiker, till exempel i hemsjukvården”, säger Ildiko Lingvay i en intervju i Science Daily. Hon är försteförfattare till studien och forskare på UT Southwestern Medical Center.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki

Läkemedelsföretaget Novo Nordisk som utvecklar Icodec har sponsrat studien.

Länk till en sammanfattning av studien i tidskriften Diabetes Care
A Randomized, Open-Label Comparison of Once-Weekly Insulin Icodec Titration Strategies Versus Once-Daily Insulin Glargine U100

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2021/04/15/dc20-2878