Publicerat 6 februari 2023

Diabetesforskaren Charlotte Ling vid Lunds universitet tilldelas ett innovationsanslag av Europeiska forskningsrådet (ERC) för vidareutveckling av framgångsrik forskning kring epigenetik och biomarkörer. Det gäller biomarkörer för att förutspå vem som har nytta av metformin vid typ 2-diabetes.

I sin forskning förutspår Charlotte Ling vilka personer med typ 2-diabetes som har nytta av behandlingen med metformin och vilka som bör få ett annat läkemedel. Nu tilldelas hon ett Proof of Concept Grant av Europeiska forskningsrådet, ERC.
 
Charlotte Ling är professor i diabetesforskning och pionjär inom forskningsfältet epigenetik och diabetes. År 2016 erhöll hon ERC Consolidator Grant på 20 miljoner kronor med fokus på att utveckla nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes. Ett par år senare publicerade hon och kollegor nya rön i Science Translational Medicine; upptäckten av en kombination av epigenetiska biomarkörer, som med ett blodprov kan förutsäga vilka individer med typ 2-diabetes som har nytta av det vanligt föreskrivna läkemedlet metformin, vilka som inte svarar på behandlingen och vilka som med hög sannolikhet kommer att drabbas av biverkningar.
– 30 procent av personer med typ 2-diabetes svarar inte på behandling med metformin, som är det vanligaste läkemedlet för att sänka blodsockernivåerna. Och fem till tio procent får allvarliga biverkningar i form av mag- och tarmproblem. Det finns alltså ett stort behov av att individanpassa vården genom att tidigt i behandlingsprocessen kunna utröna vem som har nytta av läkemedlet och vem som ska ordineras en annan medicinering. Vår studie identifierade blod-baserade epigenetiska biomarkörer som kan användas till detta, säger Charlotte Ling.

Undersökning av innovationspotentialen
Tre befolkningsstudier utgjorde basen för upptäckten. Genom att mäta DNA-metyleringar i blodets celler hos deltagarna innan de påbörjade behandling så kunde forskarna upptäcka ett epigenetiskt mönster, en kombination av biomarkörer som visade vem som svarade väl respektive inte svarade på behandlingen med metformin.

Upptäckten patenterades 2018 och även om det funnits intresse att köpa innovationen har forskarna siktet inställt på en uppföljande studie för att testa biomarkören i större kohorter, validera och replikera resultaten. Och det är för att vidareutveckla forskningsresultaten från 2018 och undersöka innovationspotentialen som hon nu får ERC Proof of Concept.
– Vi vill optimera biomarkören och i samarbete med forskare i Uppsala genomför vi en randomiserad studie där patienter får metformin eller SGLT2-inhibitorer. Vårt mål är att utveckla ett testkit som kan användas inom sjukvården för att upptäcka vilka patienter som kommer att ha nytta av metforminbehandling, säger Charlotte Ling.

Nu börjar det digra arbetet med att inkludera minst 500 personer till en valideringskohort och göra klart randomiseringsstudien.

ERC Proof of Concept
Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut 90 nya Proof of Concept-anslag. Anslagen på vardera 150.000 euro ska hjälpa forskare att överbrygga klyftan mellan upptäckterna från deras spetsforskning och den praktiska tillämpningen av resultaten, inklusive tidiga faser av deras kommersialisering. Finansieringen är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon Europe.

Länk till pressmeddelandet från ERC

Befolkningsstudier och metylering
Tre befolkningsstudier som utgjorde basen för upptäckten: Alla nya diabetiker i Skåne (ANDIS), Alla nya diabetiker i Uppsala län (ANDiU) och Optimized program of personalized treatment of type 2 diabetes (OPTIMED) i Lettland. Totalt ingick 363 individer som nyligen hade fått typ 2-diabetes i studien. Forskarna undersökte blodsockernivåerna hos alla deltagare innan de började ta metformin och följde upp med nya mätningar ett och ett halvt år senare. Det var 121personer som fick en tydligt god effekt av behandlingen, medan det var 91 individer som inte fick sänkta blodsockernivåer.

Metylering innebär att en så kallad metylgrupp, en liten molekyl, sätts på DNA-strängen vilket ofta leder till att närliggande gener stängs av.

Källa: Diabetesportalen
Foto: Kennet Ruona