Publicerat 24 maj 2024

Blodsockret blir bättre när vuxna med typ 1-diabetes använder moderna insulinpumpar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Patienterna är också överväldigande positiva till behandlingen.

Nya sofistikerade insulinpumpar mäter blodsockernivåer konstant och tar hjälp av specifika algoritmer för att dosera insulin och automatiskt hålla nivåerna av blodsocker i schack. Den moderna tekniken kallas AHCL (Advanced Hybrid Closed Loop). Pumpen levererar insulin dygnet runt via en slang kopplad till en tunn kanyl i underhudsfettet. I Sverige har dessa pumpar varit tillgängliga för behandling av diabetes typ 1 de senaste åren.

Kontroll på blodsocker 
Studien är genomförd i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, och dess resultat publiceras i tidskriften Journal of Diabetes Science och Technology. 142 slumpvis utvalda vuxna med typ 1-diabetes som behandlats med en av två olika AHCL-pumpar vid sex diabetesmottagningar i Sverige ingick i studien. Studiedeltagarna var i genomsnitt 42 år, och hade i medeltal haft sin AHCL-pump i drygt ett och ett halvt år.

Patienterna fick en tydlig förbättring av blodsockret när de använde hybridpump. Målet med insulinbehandlingen är att hålla blodsockret jämnt, mellan 3.9–10 mmol/L. I genomsnitt ökade patienternas tid med ett blodsocker inom detta spann med omkring tre och en halv timmar per dygn. Innan pumpen sattes in befann sig patienternas blodsocker inom detta spann i genomsnitt 57 procent av tiden. Med hybridpump ökade den genomsnittliga tidsandelen med ett mål blodsocker till 71,5 procent. 

Minskad risk för organskador
ST-läkaren Ramanjit Singh är anknuten till forskning vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den aktuella studien:
– Det är en kraftig förbättring att patienterna i snitt ökar sin tid i målområdet med så mycket som tre och en halv timme. Riktlinjer anser att förbättringar på cirka en timme inom målområdet har en viktig betydelse för att minska risken för organskador, säger Ramanjit Singh.

Den nya behandlingen minskade även tiden med alltför låga blodsockervärden, från 0,7 procent till 0,3 procent av tiden under dygnet. Svårare blodsockerfall verkade inte vara vanligare hos patienter med hybridpumpbehandling.

I studien fick deltagarna också ange hur nöjda de var med den avancerade pumpen, jämfört med den diabetesbehandling de hade innan. Resultaten från forskningsenkäten blev tydligt. På en skala från minus 18 (sämst) till plus 18 (bäst) blev resultatet i genomsnitt plus 14,8.

Biverkningar och säkerhet
Även om behandlingen alltså fungerar bra noterar forskarna bakom studien att det finns utvecklingspotential. Så många som var tredje av patienterna fick hudreaktioner av det klister som används i förbandet till infusionsset eller sensorer.

Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet leder arbetet på den forskningsenhet för diabetes som etablerats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, där forskningen genomförts: 
– Vi tror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patienter får den nya behandlingen. Det kommer leda till att organskador minskar och att prognosen blir bättre. Utveckling av mer tolererbara produkter för huden är viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större studier för att bedöma säkerhet av behandlingen är av värde, säger Marcus Lind. 

De insulinpumpar som var med i studien har beteckningarna MiniMed™ 780 G och Tandem® t:slim X2™ with Control IQ™. Studien var en akademisk studie som utfördes oberoende av företagen som handhar dessa pumpar.

Studie: Effects, safety, and treatment experience of advanced hybrid closed loop systems in clinical practice among adults living with type 1 diabetes.

Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet