Publicerat 30 mars 2021

Är ägg bra mat, de är mättande, nyttiga, inte särskilt blodsockerhöjande och enligt många är det väldigt gott? Eller är äggen farliga, höjer de kolesterolet och ökar därmed risken för hjärt- kärlsjukdom. En undersökning har gjorts på typ 2-diabetiker, vad som händer när de äter ägg.

I en av alla undersökningar som synat äggens roll som kolesterolhöjare, ”The effect of a high-egg diet”, en studie från Australien och Nya Zeeland, jämfördes vad som hände när deltagarna åt ägg. Alla hade typ 2-diabetes och de åt antingen två ägg om dagen sex dagar i veckan eller mindre än två ägg i veckan. Vad hände med kolesterolet? Egentligen nästan ingenting.

Liten effekt på blodfetterna
Efter tre månader var kolesterolnivåerna i stort desamma i de båda grupperna. En skillnad till äggens fördel var att de som åt många ägg kände mer mättnad, mindre hunger, efter sin äggfrukost.
”Hög äggkonsumtion hade inte någon negativ inverkan på blodfettsprofilen.” skriver forskarna i tidskriften och fortsätter.
”Resultatet tyder på att ägg på ett säkert sätt kan inkluderas i dieten vid typ 2-diabetes (se länk nedan).

Det goda och det onda kolesterolet
Ägg i maten kan varieras på många sätt. Ägg är mångsidiga och en rik källa till protein och innehåller lite kolhydrater som höjer blodsockret. Ett stort ägg innehåller inte mer än ungefär ett halvt gram kolhydrat.
Men, och här blir det lite mer komplext, ett stort ägg innehåller också nästan 200 milligram kolesterol och det är mycket. Men är det farligt?
När vården ska räkna ut om en person har en farlig blodfettsprofil beräknar de förhållandet mellan det så kallade goda kolesterolet och det onda (HDL och LDL).

Ärftlighet spelar en större roll för blodets kolesterolnivåer
Det är kvoten mellan dem som avgör vad som är hälsofarligt och man inte vet hur profilen är det viktigt att kontrollera den, i synnerhet om man har diabetes då sjukdomen i sig är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom.
- Ägg innehåller kolesterol och människor med typ 2-diabetes tenderar att ha höga nivåer av de skadliga LDL-kolesterolet men uppenbarligen har ägg liten effekt på kolesterolnivåerna i blodet, säger Nick Fuller, universitetet vid Boden Institute i Sydney.
- Folk behöver inte minska på äggkonsumtion och de är en del i en nyttig kost, säger han.
Senare års forskning har visat att ärftlighet spelar en större roll för blodets kolesterolnivåer än vad man äter.

Måttlig äggkonsumtion är ofarlig
Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet, kommenterar en internationell studie på Hjärt- lungfondens hemsida.
– Studien visar att en måttlig äggkonsumtion, cirka ett ägg om dagen, är helt ofarlig för de flesta, oavsett om man är frisk eller tillhör en riskgrupp för hjärt-kärlsjukdom. Ägg ger både välbehövlig energi och ett högt näringsinnehåll, av stort värde inte minst för alla hjärt-kärlsjuka, säger hon.

Äggets fördelar
Ett ägg innehåller ungefär sju gram protein, det är bra. Ägg är också en bra källa till kalium, det är också bra. Ägg innehåller många andra ämnen som tros ha bra hälsoeffekter, till exempel omega-3.

Källa: Diabetesportalen/The American Journal of clinical nutrition