Publicerat 17 april 2023

Hjärtsjuka män med pre- eller typ 2-diabetes sökes till en läkemedelsstudie på Karolinska sjukhuset i Solna. Där personer med blodsockerstörning (prediabetes och diabetes) löper ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

I studien får du möjlighet att delta i en undersökning om huruvida det manliga könshormonet testosteron har en gynnsam effekt på hjärtmuskulaturens blodtillförsel och funktion.
Låga testosteronnivåer förekommer i högre utsträckning hos män med kranskärlssjukdom och har kopplats till en ökad risk för åderförkalkning. De undersöker om en normalisering av testosteronnivåerna förbättrar blodtillförsel och funktion. Läkemedlet ges som intramuskulär injektion.

Kriterier att delta:
- 45 år eller äldre
- Pre- eller typ 2-diabetes
- Hjärtinfarkt eller kranskärlssjukdom

Studien pågår i drygt ett år och innehåller 8 klinikbesök och 3 MR-kameraundersökningar.

Vill du delta eller ha mer information?
Maila forskningssjuksköterskan Stina.
Kontakta Karolinska så snart som möjligt på
hjartforskning.karolinska@regionstockholm.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Källa: Karolinska universitetssjukhuset