Publicerat 22 juli 2022

Hittills har virus enbart misstänkts att ha samband med utvecklingen av typ 1-diabetes. Men nu visar tyska forskare att virusinfektion mycket väl även kan handla om riskökning för typ 2-diabetes. De har funnit att två vanliga herpesvirus bidrar till försämrad sockeromsättning och i förlängningen en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes.

Många studier har visat att virusinfektioner kan orsaka eller vara inblandade i uppkomsten av typ 1-diabetes. Hur det är med sambandet mellan virus och typ 2-diabetes är knappast tidigare undersökt.

Herpesvirus är några av de mest spridda orsakerna till infektioner hos människor. Fram till idag har åtta olika varianter identifierats. I många fall är infektionen mild eller helt utan symtom men den som har varit infekterad har virus latent i kroppen ofta i ett livslångt perspektiv. En genomgången infektion av herpesvirus kan spåras i blodet i form av antikroppar.

Prediabetes
Forskare vid Ludwig-Maximilian-universitetet och forskningscentrumet Helmholtz Zentrum München i Tyskland har undersökt och följt 1967 deltagare från starten åren 2006 till 2008, medelåldern då var 54 år, och fram till 2013-2014 då studien avslutades.

Studien började med omfattande undersökningar av deltagarna, exempelvis närvaron av antikroppar mot herpesvirus, kroppens förmåga att omsätta socker och HbA1c (långtidsvärdet för blodsockret).

Analyserna visade att fler än var fjärde deltagare hade nedsatt förmåga att omsätta socker, så kallad prediabetes. När studien avslutades sex år senare hade fler än en tredjedel prediabetes.

Prediabetes är ett tillstånd där risken för att insjukna i typ 2-diabetes är stor. Forskarna skriver att drygt 14 procent av de som hade prediabetes utvecklade typ 2-diabetes under studiens gång.

Två virusvarianter
Analyserna av deltagarnas antikroppar mot herpesvirus visade att de i medeltal hade 4,4 latent liggande eller pågående infektioner när studien startade. Sex år senare var medeltalet 4,7.

I analyserna ingick sju av de åtta kända herpesvarianterna och resultatet visade att två av dem var förknippade med antingen prediabetes eller typ 2-diabetes bland de som när studien startade hade en normal sockeromsättning. 

De som hade antikroppar mot den virusvariant som kallas för HSV2 var 59 procent mer benägna att få rubbningar i sockeromsättningen (prediabetes) jämfört med de som inte hade antikroppar mot HSV2. Den andra varianten, CMV, innebar en 33-procentig riskökning för rubbningen.

I en kommentar till studien skriver tidskriften Diabetologia, där undersökningen är publicerad, att: ”Studien visar att även om förekomsten av prediabetes och typ 2-diabetes främst kan förklaras med ålder, BMI, blodfettsrubbningar och fasteblodsocker så bidrar de både herpesvarianterna HSV2 och CMV till att öka risken.” Varför de båda herpesvarianterna ökar risken är ännu oklart, menar författarna och efterlyser mer forskning.

Länk till studien

Länk till sammanfattningen

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki