Publicerat 17 mars 2023

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med typ 2-diabetes. Forskare vid Karolinska Institutet vill nu ta reda på orsakerna till att hjärt-kärlkomplikationer uppstår till följd av diabetes. Vuxna personer med diagnosen typ 2-diabetes är välkomna att anmäla sig till studien.

Tidigare forskning har visat att personer med typ 2-diabetes löper högre risk än andra att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskare vid Karolinska Institutet har nyligen visat att de röda blodkropparna förutom deras betydelse för transport av syre till kroppens olika vävnader även har en viktig roll i regleringen av blodkärlsfunktionen. De röda blodkropparna har förmågan att stimulera vidgning av blodkärlen men vid typ 2-diabetes kan de även ha en skadlig effekt på blodkärlsväggen.

I denna studie vill forskarna ta fram en ny kunskap om samband mellan typ 2-diabetes, blodkärlsfunktion och hjärt-kärlsjukdomar. Förhoppningen är att studieresultatet ska bidra till ökad kännedom om risker för hjärt-kärlsjukdomar bland personer med typ 2-diabetes.

Hur går studien till?
Först blir du kontaktad för en bedömningsintervju. Om du bedöms som lämplig för studien bjuds du in till mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att lämna ett blodprov. Blodprovet tas från ett ytligt kärl i armvecket. Blodproverna används för analys av blodsocker, insulin och blodfetter. Dessutom samlas röda blodkroppar för analys av deras funktion.

Vem kan delta?
Personer som är över 18 år med diagnosen typ 2-diabetes är välkomna att anmäla sig till studien.

Anmälan
För att anmäla dig till studien vänligen kontakta studiekoordinator David Ersgård genom e-post: hjartforskning.karolinska@regionstockholm.se 

Hantering av personuppgifter
All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Källa: Karolinska Institutet