Publicerat 15 oktober 2020

Komplikationer på grund av typ 2-diabetes kostar samhället över sju miljarder kronor varje år. Det visar världens största studie av diabeteskomplikationer som presenterades vid EASD (The European Association for the Study of Diabetes). Genom att ha koll på sitt blodsocker kan man spara hundratals miljoner.
- Vi vill minska kostnaderna inom vården och i samhället och se till att människor har koll på sitt blodsockervärde, därför erbjuder vi gratis blodsockerkoll på ett flertal ställen för att minska risken att få typ 2-diabetes, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.
 

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av diabetes typ 2. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det.
Forskare har följt cirka 400 000 svenskar som har typ 2-diabetes. Genom olika register har de kunnat kartlägga patienternas komplikationer av sjukdomen och vilka ekonomiska effekter den får för både sjukvården och i samhället. I studien kan man se att en fjärdedel av den totala sjukfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kan kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen. Det motsvarar en kostnad på 4,9 miljarder på ett år. För att kunna minska risken att få typ 2-diabetes är det viktigt att man har koll på sitt blodsocker. Totalt har forskarna studerat 21 olika komplikationer kopplade till typ 2-diabetes, som totalt handlar om en kostnad på över sju miljarder kronor om året.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.
Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
- Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för typ 2-diabetes. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas och förhoppningsvis minska kostnaderna inom vården och i samhället, fortsätter Ann Fogelberg.

Det har varit ett flertal blodsockerkoller under året och på grund av Covid-19 har testtillfällena varit utomhus eller i gallerior. På blodsockerkollen.nu kan du se var och när nästa tillfälle ges.
- Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat tio procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa, säger Ann Fogelberg.

Diabetes Wellness Sverige’s sjuksköterska kommer finnas på plats för att utföra gratis blodsockerkoll och svara på dina frågor om diabetes. Ta möjligheten och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning.
Kontaktperson: Ann Fogelberg 0707-15 99 85, ann@diabeteswellness.se

Nästa tillfälle är:
Onsdag den 21 oktober, kl 11-15, Lidingö centrum
Onsdag den 28 oktober, kl 11-15, Söderhallarna
Onsdag den 4 november, kl 11-15, Skärholmen centrum (vid H&M)
Onsdag den 11 november, kl 11-15, Orminge köpcenter
Håll dig uppdaterad på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.nu