Publicerat 30 juli 2018
Graviditetsdiabetes är en form av diabetes som uppträder endast under graviditeten hos vissa gravida kvinnor. Tillståndet försvinner vanligtvis när barnet är fött. Under graviditeten blir kroppen gradvis mer okänslig för insulin vilket innebär att insulinbehovet successivt ökar upp till två till tre gånger. I de flesta fall regleras detta genom att bukspottkörteln ger ifrån sig så mycket mer insulin som behövs för att blodsockret ska hållas på normal nivå. Vid graviditetsdiabetes finns det brister i denna funktion.
 

- Graviditetsdiabetes utvecklas hos cirka 1-2 % av alla gravida kvinnor. Tillståndet kan debutera vid vilken tidpunkt som helst under graviditeten, men är vanligast under den sista tredjedelen.
- Det finns ökad risk att utveckla graviditetsdiabetes vid övervikt och vid ärftlighet för typ 2-diabetes.
- Sockret går över till fostret via moderkakan. Då kvinnan har fått graviditetsdiabetes är det viktigt att sköta tillståndet noga så att ohälsa hos barnet undviks. Annars kan det resultera i storväxta barn och eventuella problem vid förlossningen.
- Graviditetsdiabetes kan återkomma vid senare graviditeter. Dessutom finns en risk på upp till 50 % att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Detta gäller speciellt vid övervikt och låg fysisk aktivitet.

Hur diagnostiseras graviditetsdiabetes?
Man kan ställa diagnos på graviditetsdiabetes på olika sätt. Ett sätt kan vara att regelbundet mäta blodsockret på mödravårdscentralen. Vid förhöjda värden görs en glukosbelastning vilket innebär att man mäter ett fasteblodsocker, varefter kvinnan får dricka en standardiserad mängd sockerlösning. Efter tv timmar mäts blodsockret igen.  Om fastevärdet ligger för högt är diagnosen redan klar och glukosbelastningen behöver inte fullföljas.

Ett annat sätt är att man gör en glukosbelastning på samtliga gravida kvinnor vid en viss tidpunkt under graviditeten.

Behandling av graviditetsdiabetes
De flesta kvinnor med graviditetsdiabetes är överviktiga så normalt rekommenderar man ändrade kostvanor. Kvinnan utrustas också med en blodsockermätare för att regelbundet kontrollera sitt blodsocker före och efter måltid. Utifrån uppmätta värden justeras därefter kosten under rådgivning. Dessutom är det viktigt med fysisk aktivitet och ibland behövs även insulinbehandling.

Fostertillväxten kontrolleras med hjälp av ultraljud och vid normalt graviditetförlopp planeras för vanlig (vaginal) förlossning. Så snart barnet är fött kontrolleras barnets blodsockernivå, då det finns en ökad risk för lågt blodsocker. Efter förlossningen återgår modern till sina ”vanliga” kostvanor. Innan hemgång från BB kontrollerar man moderns blodsocker igen för att se att värdena har normaliserats.

Eftersom kvinnor som haft graviditetsdiabetes har en ökad risk att utveckla diabetes senare i livet, bör normalvikt och sunda kost- och motionsvanor eftersträvas. Blodsockret bör även fortsättningsvis kontrolleras en gång per år.

Källa: Ur broschyren från LifeScan Johnson & Johnson AB 

Läs även Bristande sömn och gravida kvinnor kan öka risken för graviditetsdiabetes