Publicerat 11 juni 2020

I rådande coronatider har vi haft uppehåll på våra blodsockerkoller. Men i och med att det är viktigt att ha koll på sitt blodsocker med tanke på att diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, vill vi ge möjligheten igen. På onsdag den 17 juni kommer du ha möjlighet att kolla ditt blodsocker utanför Söderhallarna och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. Vi kommer att vara restriktiva gällande avstånd och att vara utomhus denna gång och göra allt för säkerheten.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av diabetes typ 2. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det. Nu har du möjlighet att testa ditt blodsocker gratis och se om du är i riskzonen för diabetes typ 2.

På onsdag den 17 juni klockan 11-14 har du möjlighet att se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.
- Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för diabetes typ 2. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas. Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat tio procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa. Genom att erbjuda gratis blodsockerkoll vill vi öka medvetenheten om diabetes och kunna hjälpa personer som eventuellt ligger i riskzonen genom att sprida information om hur man kan förebygga att få typ 2-diabetes genom att leva ett sundare liv gällande kost, vikt och motion, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.
Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Diabetes Wellness Sverige’s sjuksköterska kommer finnas på plats för att utföra gratis blodsockerkoll och svara på dina frågor om diabetes. Ta möjligheten och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

Plats: Utanför Söderhallarna, Stockholm
Tid: Onsdag den 17 juni, kl 11-14
Information om diabetes och gratis blodsockerkoll av sjuksköterska på plats. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning.
Vi håller avstånd för säkerheten i rådande coronatider.
Kontaktperson: Ann Fogelberg 0707-15 99 85, ann@diabeteswellness.se

Håll dig uppdaterad på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.nu