Publicerat 21 mars 2022

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat. Vi på Diabetes Wellness Sverige vill ge dig möjligheten till att du ska kunna ha koll på ditt blodsockervärde och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. Under våren kommer vi att vara på flertalet platser och erbjuda gratis blodsockerkoll. För mer info, blodsockerkollen.nu, där du kan se var och när vi erbjuder gratis blodsockerkoll under våren.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av diabetes typ 2. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det. Nu har du möjlighet att testa ditt blodsocker gratis och se om du är i riskzonen för diabetes typ 2.

Nästa möjlighet för gratis blodsockerkoll är på onsdag den 23 mars klockan 11-15 i Västermalmsgallerian i Stockholm, där du kommer att ha möjlighet att se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.
- Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för typ 2-diabetes. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas. Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat cirka tio procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa. Genom att erbjuda gratis blodsockerkoll vill vi öka medvetenheten om diabetes och kunna hjälpa personer som eventuellt ligger i riskzonen genom att sprida information om hur man kan förebygga att få typ 2-diabetes genom att leva ett sundare liv gällande kost, vikt och motion, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.
Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Diabetes Wellness Sverige’s sjuksköterska finns alltid på plats för att utföra gratis blodsockerkoll och svara på dina frågor om diabetes. Ta möjligheten och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

Nästa tillfälle: Västermalmsgallerian, Stockholm
Tid: Onsdag den 23 mars, kl 11-15
Information om diabetes och gratis blodsockerkoll av sjuksköterska på plats. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning.
Kontaktperson: Ann Fogelberg 0707-15 99 85, ann@diabeteswellness.se

Nedan hittar du några tillfällen under våren med gratis blodsockerkoll:
Torsdag 24 mars, kl 11-15, Globen Shoppingcenter
Onsdag 30 mars, kl 11-15, Väsby Centrum
Torsdag 31 mars, kl 11-15, Flygfältets Handelsområde, Norrtälje
Onsdag 27-28 april, kl 11-16, Hallarna, Halmstad

Håll dig uppdaterad på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.nu