Publicerat 25 januari 2023

Atrogi meddelar att första patienten har behandlats i en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidat ATR-258, en β2-adrenoceptoragonist, för behandling av typ 2-diabetes

Atrogi AB, ett privat, svenskt läkemedelsföretag i klinisk fas meddelade i dag att den första patienten har behandlats i en fas 1a/b-studie. Atrogis läkemedelskandidat, ATR-258 är en ny ”first-in class” β2-adrenoceptoragonist med en unik verkningsmekanism för behandling av typ 2-diabetes och komorbiditeter. Denna behandlingsstrategi stöds av resultat rapporterade i en klinisk publikation i januari 2023 i Nature Communications. Prövningen förväntas vara avslutad i april 2023 med slutrapporten i juni 2023.

  • Denna, ”first-in class” läkemedelskandidat för behandling av typ 2-diabetes stimulerar glukosupptaget i skelettmuskulaturen, sänker blodsockernivåerna och behandlar komorbiditeter.
  • Den nya farmakologiska behandlingen får stöd i en nyligen publicerad klinisk publikation i Nature Communications*.

Fas 1a/b-studien som genomförs i Mannheim, Tyskland av Clinical Research Services (CRS), är en dubbelblindad, placebokontrollerad, randomiserad studie som utvärderar säkerheten hos ATR-258 för behandling av typ 2-diabetes (se ClinicalTrials.gov : NCT05409924).

Fas I-protokollet omfattar tre delar: del A – engångsdoser av läkemedelskandidaten ges till friska frivilliga försökspersoner: del B - flera doser av ATR-258 ges till friska frivilliga. Både del A och B har framgångsrikt slutförts på sammanlagt 48 friska frivilliga. Preliminära, blindade data från studierna visar att ATR-258 tolererades väl och att inga allvarliga biverkningar inträffade. Nu har del C, den sista delen av studien påbörjats. I denna del kommer 24 typ 2 diabetespatienter att behandlas med ATR-258 dagligen under 28 dagar.

Denna viktiga milstolpe infaller samtidigt som en klinisk studie publiceras i Nature Communications (van Beek et al.,) där Atrogis grundare, professor Tore Bengtsson är medförfattare. Rapporten beskriver de gynnsamma metabola effekterna av en β2-adrenoceptoragonist och resultaten “highlight the potential of b2-agonist treatment in improving skeletal muscle glucose uptake and underscore the therapeutic value of this pathway for the treatment of type 2 diabetes.”

- Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva behandlingar för typ 2-diabetespatienter. Vi tror att vår ”first-in class” läkemedelskandidat ATR-258 med sin unika verkningsmekanism har potentialen att inte bara hjälpa dessa patienter att kontrollera sina blodsockernivåer, utan även bidra till att behandla den faktiska orsaken till sjukdomen. Inget annat läkemedel för typ 2-diabetes har hittills lyckats uppnå detta, säger Alexandra Ekman Ryding, Ph.D., VD

Om Atrogi
Atrogi är ett svenskt, forskningsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar ett revolutionerande läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Atrogi grundades 2013 baserat på resultat från professor Tore Bengtssons forskning vid Stockholms universitet. Besök gärna: www.atrogi.com.

Om CRS
CRS, är en klinisk forskningsorganisation med mer än 40 års erfarenhet och en av de ledande europeiska leverantörerna inom tidig klinisk utveckling. Med fyra forskningsenheter i de största storstadsregionerna i Tyskland erbjuder CRS sina kunder innovativa koncept och intelligenta lösningar från första studier i människa till sofistikerade populationsstudier på patienter.

*Referens
van Beek, S.M.M., Bruls, Y.M.H., Vanweert, F. et al. Effect of β2-agonist treatment on insulin-stimulated peripheral glucose disposal in healthy men in a randomised placebo-controlled trial. Nat Commun 14, 173 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-35798-5

Källa: Pressmeddelande Atrogi