Publicerat 21 maj 2018
I årtionden har forskare arbetat för att förstå orsaken till diabetes typ 1 och varför sjukdomen ökar i en alarmerande takt. Överraskande kan ett eventuellt svar ligga rätt inuti ditt skafferi. Folsyra eller vitamin B9 har använts för att berika bröd, flingor, mjöl, majsmjöl, pasta, ris och andra spannmålsprodukter sedan mitten av 1990-talet, där folsyrans roll kan vara en möjlig utlösare för starten av typ 1-diabetes.
 

Kopplingen till detta med folsyra och diabetes startade ett intresse i USA hos Dr. Christopher Fraker tillsammans med Dr. Allison Bayer, forskningsassistent professor i mikrobiologi och immunologi och studiemedförfattare, som fortsatte den pågående forskningen i naturliga mördar-celler (natural killer, NK), kritiska celler i immunsystemet som tjänar som första försvaret mot virus och andra skadliga invaderare.

Christopher Fraker, 48 år, är forskarassistent och professor i kirurgi och biomedicinsk teknik och har jobbat inom forskning sedan 1995, där hans huvudämne inom forskning har fokus på typ 1-diabetes. Eftersom han själv har haft sjukdomen sedan 16 års ålder och har två barn som riskerar att utveckla sjukdomen så har diabetes varit ett aktuellt ämne. Han jobbar främst inom biomedicinska applikationer som cellinkapsling, anordningar för läkemedelsleverans, anordning för leverans av syre till implanterade celler och utveckling av material.

- Jag är nyligen involverad i immunologi och vad vi gillar att kalla immunteknik där vi arbetar med att designa material och apparater som förändrar immunförsvaret mot transplantationer eller förändrar immunsvaret för att förebygga sjukdom innan det händer utan att undertrycka hela immunsystemet, säger Christopher.

Han har gjort undersökningar inom diabetes hela tiden, först byggande av enheter för att behandla diabetes, som implanterbara glukossensorer och sedan fokuserat på botemedel baserat på forskningen. 

Jag har hört att folsyra kan motverka cancer. Vad är dina tankar om det?
- Det är ett ämne som är mycket fram och tillbaka. Läkemedlet metotrexat, som tros fungera genom folatvägen, visar sig fungera mot cancer eftersom det verkar som ett antiproliferativt, vilket innebär att det hindrar celler från att växa och proliferera. Det är vår observation att syntetiskt folat (folsyra) kan göra liknande saker. Det här är ett slags dubbelkantigt svärd eftersom det saktar proliferation genom att krossa alla processer i folatcellcykeln, en del av den viktigaste reaktionen i kroppen.

- Dessa inkluderar immunförsvar och det är därför metotrexat också är ett kraftigt immunosuppressivt medel för att behandla sjukdomar som reumatoid artrit. Det verkar helt kontraintetivt för mig, för varför skulle du vilja behandla en cancer med något som också är immunosuppressivt? Faktum är att det finns studier som argumenterar motsatsen till ökad incidens i lung-, bröst-, prostata och andra typer av cancer i grupper som får folsyratillskott i förhållande till kontroller. Jag tror att problemet ligger i de multipla vägarna som folat driver och en brist på fullständig förståelse av vad tillägg gör i andra vägar som inte är det primära målet för en forskare. 

Doser är viktiga, patientens förmåga att metabolisera folsyra är viktig (så många människor har genetiska defekter i den vägen som kommer upp i ljuset när fler personer screenas) och frustrerande, det kan vara bättre eller fastställt om en annan form som är längre ner i den metaboliska vägen, såsom L-metylfolat, användes. Folsyra är billigt att göra och är stabil som syntet och det fungerar för att förhindra neuralrörsdefekter hos spädbarn, den främsta orsaken till befästning.

Om det emellertid ökar immundysfunktionen hos människor och resulterar i ökad autoimmunitet och sjukdom, som vi tror det kan vara, överstiger dessa siffror väsentligt antalet neuralrörsdefekter som undviks. Helt enkelt, om en gravid kvinna tar folsyra och hon har defekter i folatvägen, har ett barn ofta neurala rördefekter. Några noggranna och progressiva OB / GYN testar nu för detta och om en kvinna har defekter kompletterar de med L-metylfolat. Istället skulle lösningen av federala myndigheter spruta den i alla berikade mjölprodukter utan att fullständigt veta effekterna av ett sådant tillskott.

Resultat har sedan dess visat att den syntetiska folinsyran kan sänka cellenzymaktiviteten ner med 1500-7500 veckor hos människor, även de som inte påverkas av folsyrafel. Detta påverkar alla cellcykler som energisyntes, DNA- och proteinframställning, celldelning och immunfunktion. Vi har ingen aning om detta är en långsiktig process, om det sker snabbt och omfattningen av skadan, men vi börjar se tecken på att det inte är bra.

Kan du berätta mer om ditt forskningsprojekt? Vad har ni sett?
Hittills har vi i våra bänkexperiment sett att folsyratillskott i cellkulturer resulterar i förändringar i cellernas metaboliska aktivitet. I muskelcellslinjer ser vi en minskning av glukosmetabolism som drivs av insulin, den primära vägen för cellenergiproduktion. I Langerhanska öarna, de organoider som innehåller betaceller som gör insulin och svarar på glukos, ser vi ett minskande svar på glukos och till och med dysfunktionell insulinutsöndring med ökande doser folsyra. I celler i immunsystemet, med tillsats av folsyra ser vi ett immunundertryckat beteende och brist på korrekt respons.

Just nu arbetar vi med en grupp i Kanada för att se huruvida utfodring av folsyra till möss accelererar eller saktar uppkomsten av diabetes. Endera kan vara möjligt, i mitt sinne, som med observationerna i cancer. Endera skulle vara dålig när det gäller att störa cellmetabolism. Vi arbetar för att samla så mycket data som möjligt och att förstå effekterna av tillägget på alla vägar eftersom, som du observerat, kan vissa uppfattas som bra när det eventuellt skadas. Det beror på personen, det beror på deras svar på folat och deras immunhälsa och det är inte en enkel lösning.

Tror du att vi bör avstå från bröd, pasta och ris?
- Jag tror att folk borde vara medvetna om vad de äter och särskilt försöka få kunskap om deras folatstatus. Förekomsten av folatgenmutationerna är ganska hög hos allmänheten och det finns kontroverser om huruvida detta orsakar några hälsoproblem eller kräver förändring i kost eller ej. När någon har mutationen metaboliserar de folsyra / folat 30 % -70 % än en person som saknar en av de två mutationerna (av ett enzym MTHFR). Men det finns också många andra enzymer i cykeln och många andra funktioner som kanske kan anses vara defekta hos människor.

- Som jag sagt tidigare är vi verkligen på ett tidigt stadium och det behöver en noggrann utredning. Så kort sagt, för mig själv försöker jag hålla mig borta från tillsatt mjöl och äta mindre bröd. Om du äter bra får du gott om folat från andra källor, trots vad en OB / GYN kan säga eftersom jag alltid har en normal nivå av folat i mitt blod trots att jag äter mycket mindre berikande livsmedel än andra.

Skiljer sig mjölet från olika länder?
- Jag vet inte riktigt. Jag vet att WHO har drivit och har implementerat mjölfästning med folsyra sedan mitten av 90-talet. Den har implementerats i många länder och jag håller med idén om mikronäringsämnetillskott på platser som där tillgängliga källor är begränsade, men jag skulle inte ha gjort folsyra. Det är intressant att det har ökat incidensen av autoimmunitet i många av dessa länder men det skulle vara svårt att upprätta ett direkt samband utan en välkontrollerad studie och det är svårt att kontrollera människors kostintag.

Har vårt mjöl ändrats genom åren?
- Ja, det har det verkligen. I början av 90-talet började processen med fortifierande mjölprodukter med folsyra och andra mikronäringsämnen, och det var när, tillfälligt eller inte, det fanns oväntade uppslag i diabetes (typ 1 och typ 2) och andra sjukdomar. Som jag sagt ovan är det svårt att bevisa utan välkontrollerade försök och dietprov har genomförts. Jag skulle vilja utforska detta.

Vad ska vi undvika i vår kost?
Jag är en person som känner att mycket av livsmedelsproduktionen under de senaste åren kan ha en roll i inflammation och sjukdomshöjningar som vi observerar. Bearbetade och berikade livsmedel är saker jag har hört hundratals anekdotiska berättelser om var människor hade fantastiska återhämtningar från sjukdomar eller fick bättre glukoskontroll etc. När jag hör det en eller två gånger, är det säkert att det kan vara tillfälligt, men om och om igen tror jag att vi saknar något. Jag tror att människor med problem i sina metaboliska cykler behöver undvika mat som påverkar dessa cykler negativt eller de ta chanser att skada deras hälsa. Det kan inte vara någon effekt, eftersom det kan kräva flera genfel eller en annan predisposition eller en konvergens av händelser som immunförsvar och en virusinfektion. Jag tror helt enkelt att det ökar risken för att skada din hälsa.

Vad är en rekommenderad dos av folsyra per dag, eller ska vi helt undvika det?
Jag skulle inte undvika det naturligt förekommande folatet, eftersom vitamin B9 är avgörande för normal cellfunktion och liv, men för någon med genetiska problem skulle jag vara försiktig med mitt intag och jag skulle försöka vara medveten om eventuella negativa effekter som det kan ha på min hälsa. När det gäller rekommenderat intag av folat tror jag att det är cirka 400 mikrogram per dag. Ju mer naturlig källan är, desto bättre tror jag, som med allt eftersom det är lättare och mer korrekt att inta.

Vilka forskningsområden inom diabetes behöver vi spendera mer på?
- Vi behöver spendera mycket mer på botemedelsmotiverad forskning där immunosuppression inte är ett fokus. Patienter som jag har, har faktiskt undertryckt immunförsvar redan förutom, de nedströms celler som attackerar våra insulinproducerande celler. Vi undersöker också källan till flödet (uppströms celler) som är defekta och som normalt håller de destruktiva cellerna i kontroll men kan inte se det hos patienter eftersom de inte fungerar ordentligt. Det är mycket arbete som ser på virus som en potentiell orsak, eftersom virus har kapacitet att kapa värdens immunsystem och skapa förödelse så att de kan föröka sig och infektera okontrollerat. Om du ger immunsuppressiva läkemedel kan du sluta attackera cellerna, men du lämnar också ett fönster för virus för att infektera andra platser och orsaka mer skada. Mycket som folsyra i cancerberättelsen fungerar, men fungerar det inte behövs mer noggrann studie för att förstå allt vad som händer. Vi behöver ett bättre sätt att döda virus, först och främst tror jag och då kan hela systemet vara lättare att fixa, enligt min ödmjuka åsikt.

Hur ser du på framtiden?
- Som patient försöker jag vara optimistisk och jag är extremt motiverad för att acceptera utmaningen att slåss för att hitta ett botemedel. Ibland kan det vara avskräckande, men med varje hinder som vi övervinner vet jag att vi kommer närmare, bara aldrig tillräckligt snabbt för oss själva, för patienter och för familjer som lider av denna fruktansvärda sjukdom.

När tror du att vi har botemedel mot diabetes typ 1?
- Den svåraste frågan att svara på. Vi har alla en önskan att se det härdade nu, men det finns så många faktorer som de som jag aldrig trodde skulle vara involverade i att bota människor som lider av en sjukdom, som vinst och politik. Människor ställs hela tiden inför denna fråga och försöker att svara eftersom de med rätta anser att de är skyldiga patienterna, som jag själv, att ge dem hoppet. Faran är när deras förutsägelser oundvikligen inte kommer i uppfyllelse, aldrig är deras avsikt för förutsägelserna att inte bli sanna. En forskare som ställt den frågan har idéer om sitt arbete och hur snabbt det kan gå, men de har ingen aning om de hinder som dyker upp i vägen som de aldrig förväntade sig. Så, mitt svar till mig själv är alltid "Vi kommer att få botemedel imorgon" eftersom det är sant, eftersom imorgon alltid är i framtiden. Jag tror också på det när jag klockan 6 på morgonen stiger upp ur sängen för att gå till jobbet. Det motiverar mig verkligen och får mig att inse att jag är en del av en mycket större ansträngning och att människor arbetar precis som jag, massor med timmar att bota en sjukdom som påverkar miljontals människor, men till skillnad från mig har några av dessa människor ingen koppling till sjukdomen och har en altruism som böjer mina ansträngningar hela tiden.

-Slutligen är det viktigt för mig när både barn och vuxna kommer in på vårt institut, vanligtvis med sina kära, att ge dem sinnesro så att de kan sova en hel natt utan att oroa sig. Det är det som driver mig, avslutar Christopher.

Text: Ann Fogelberg